Вип. 3

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Увеличение эффективности теплообеспечения на примере технологии фирмы “Герц”
  (КНУБА, 2001) Салов, А. С.
  Компанія “Герц” десятки років спеціалізується в галузі енергозберігаючих технологій. Для українського ринку компанія пропонує свою продукцію (термоста тичну арматуру, котли для спалювання відходів деревини, металопластикові труби та трубопроводи для систем опалення).
 • Документ
  Моделирование магистральных сетей иерархически организованных инженерных сетевых систем
  (КНУБА, 2001) Леви, Л. И.
  В аспекті можливості реалізації процесів оперативного управління формалізовані магістральні мережі, що є локальними мережами вишого рівня ієрархії в складі ієрархічно організованих інженерних мережних систем. Сформульовано тверджен ня, що установлює взаємозв'язки між керуючими параметрами і параметрами ста лих потокорозподілів у розглядуваних магістральних мережах.
 • Документ
  Влияние кинематики механизма тепловых насосов Стирлинга на параметры их цикла
  (КНУБА, 2001) Горожанкин, С. А.
  В статті розглянуті різні моделі тепових насосів Стірлінга та окремі фактори, які впливають на ефективність їх роботи. Показана роль механізму приводу в визначенні ККД циклу теплового Стірлінга.
 • Документ
  Про застосування полімерних матеріалів у будівництві. Трубопроводи
  (КНУБА, 2001) Куно, Г. В.; Антоненко, А. М.
  У статі наведені фізичні та технічні показники полімерних матеріалів, які використовуються для виготовлення труб, проведений порівняльний аналіз між тра диційними та новітніми матеріалами, надана класифікация полімерних труб та спо собів їх з'єднання.
 • Документ
  Оптимізація систем теплохолодозабезпечення, що використовують поновлювані джерела енергії
  (КНУБА, 2001) Долинський, А. А.; Драганов, Б. Х.; Амерханов, Р. О.
  Приведена методика оптимізації геотермальної системи теплохолодозабезпе чення, заснована на теорії графів. Показано, що оптимізація топології системи ба зується на структурному аналізі параметричного потокового графа.
 • Документ
  Моделювання світлових векторів при освітленні розсіяним світлом небосхилу
  (КНУБА, 2001) Кривенко, Ольга Віталіївна
  У статті розглядається можливість отримання світлотіньових характеристик поверхонь в умовах освітлення їх розсіяним світлом небосхилу за допомогою гео метричного моделювання відповідного світлового поля та світлових векторів в за даних точках поверхні.
 • Документ
  Розв'язок математичної моделі проеневого опалення, що створює комфортний тепловий режим в процесі розігріву будівлі
  (КНУБА, 2001) Строй, Д. А.
  Наведено розв'язок математичної моделі забезпечення теплового комфорту в режимі прогріву будинку, за допомогою променевого опалення при змінній темпе ратурі внутрішнього повітря. Отримано залежність температури на поверхні ви промінювача від часу, яка забезпечує такий режим.
 • Документ
  Визначення нормативної товщини теплоізоляційного прошарку зовнішніх огороджень для будівель, які експлуатуються в жаркому кліматі
  (КНУБА, 2001) Цепелев, О. П.
  В статті наведені формули для визначення мінімальної товщини теплоізоляційного прошарку в зовнішніх огородженнях будівель, які експлуатуються в літніх умовах.
 • Документ
  Методика розрахунку електричних повітронагрівачів електрокалориферів з тен
  (КНУБА, 2001) Худенко, Анатолій Андрійович; Кириченко, Михайло Анатолійович
  В статті наведені технічні характеристики U-подібних та прямолінійних трубчатих електронагрівачів. Дана методика та необхідні дані для розрахунку блоків слектрокатуриферів для нагрівання повітря.
 • Документ
  Енергоекономічні системи повітряного опалення будівель та споруд
  (КНУБА, 2001) Шишко, Геннадій Григорович
  Наведене теоретичне обгрунтування розрахунку повітроводів з заганою нерів номірністю роздачі натрітого повітря. Одержано розрахункове рівняння умов рівно мірного розподілу теплового потоку по довжині рівномірно перфоровалих повітро водів постійного перерізу із полімерних півкових матеріалів Дня умов повітряної обігріву теплиць.
 • Документ
  Вплив конструкції місцевих відсмоктувачів на зону дії всмоктувального потоку
  (КНУБА, 2001) Черноус, О. В.; Сенчишин, Н. Б.; Зінич, Петро Лукинович; Жуковський, Стефан Семенович
  В статті наведені результати проведених авторами досліджечі, вільних та напівобмежених місцевих відсмоктувачів різного типу, в тому числі з вставками у всмоктувальному отворі за ізотермічних умов.
 • Документ
  Формування локального мікроклімату в свинарських приміщеннях
  (КНУБА, 2001) Строй, А. Ф.; Гузик, Д. В.
  Розроблена математична модель формування локального» мікроклімату в свинарських приміщеннях з урахуванням нестаціонарності процесу теообміну між твариною та підлогою. Наведені рекомендації, які дають моживість покращити технотехнічні якості підлоги в станках свинарників.
 • Документ
  Нормалізація вологого стану повітря у спорудах в холодний період року
  (КНУБА, 2001) Пісарєв, В'ячеслав Євгенович; Довгалюк, Володимир Борисович
  Визначені обставини, що можуть спричинити до випадіння вологи з повітря у приміщеннях та будовах у хоолний період року. Розглянуто заходи для запобігання випадання конденсату.
 • Документ
  Методика расчета процессов естественного воздухообмена в современных жилых зданиях
  (КНУБА, 2001) Пиотровски, Ежи; Денишевски, Войцех
  Представлена концепция математического описания состояний движения воздуха в помещении здания возникших вследствие динами ческих воздействий наружной окружающей среды через ограждение определенной пропускаемости. Конкретные решения отнесены для слу чая переменных по времени разниц температуры воздуха окружения здания и внутреннего воздуха в его помещении, а также динамического воздействия ветра на ограждающую стену. Работа представляет ото бражение общих решений проблем математического моделирования процессов воздухопроницаемости в пространствах зданий представлен ных авторам в работах