Управління стейкхолдерами проектів підготовки інженерних фахівців для галузі суднобудування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Гарбуз, Світлана Костянтинівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто доцільність використання «м'яких технологій» для управління стейкхолдерами освітніх проектів підготовки інженерних кадрів для суднобудівної галузі. Досліджено хронологію подій освітнього проекту та встановлено динаміку, яка показує зміни рівня зацікавленості сторін проекту. Враховано формування «Ба» елемента проекту, єдиного ментального простору, в P2M (Project's Ba), що створюється учасниками проекту. Проведені дослідження дозволяють успішно реалізовувати освітні проекти, які залежать від «м'яких» компонентів. Запропоновано вважати відхилення фактичних метрик проекту від очікуваних, як індикатор зміни зацікавленості сторін. Оскільки в процесі реалізації проекту бере участь велика кількість людей, у яких є різні знання в різних сферах, вони зобов'язані свої зусилля спрямувати на досягнення єдиної мети та отримання єдиного запланованого результату.
Опис
Ключові слова
стейкхолдери, «м'які» технології, проект, ментальний простір, освітні послуги, цінності організації
Бібліографічний опис
Гарбуз С. К. Управління стейкхолдерами проектів підготовки інженерних фахівців для галузі суднобудування / С. К. Гарбуз // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 40 - 45. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання