Вип. 29

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 29
 • Документ
  Підвищення надійності сервоприводів на базі синхронних двигунів з постійними магнітами
  (КНУБА, 2017) Скіданов, Володимир Михайлович; Іносов, Сергій Вікторович; Самойленко, Микола Іванович
  Синхронні двигуни з постійними магнітами широко застосовуються у сервоприводах, зокрема у комплексах обслуговування накопичувачів на жорстких магнітних дисках, що обумовлено їх високою надійністю. Задача надійного збереження інформації має комплексний характер і на сьогодні алгоритмічно та схемотехнічно успішно вирішена. Однак розробники практично обійшли увагою проблему можливих відмов штатної електроніки при виконанні процедури паркування головок читання/запису. З огляду на складність системи керування приводом жорстких дисків, виникає цілком ймовірна ситуація з відмовою цієї системи, що призводить до руйнації головок і робочої поверхні дисків. У статті проаналізовано відомі підходи до штатного й аварійного (у разі зникнення напруги живлення) паркування блоку головок та запропоновано нове рішення задачі аварійного паркування головок при будь-якій дисфункції у колах керування сервоприводом. Підключення системи не потребує демонтажу базової електроніки і не перевантажує внутрішній блок живлення, тобто система є ефективним додатком, який сприяє підвищенню надійності засобів життєзабезпечення жорстких дисків комп’ютера.
 • Документ
  Підсилення залізобетонних балочних конструкцій зовнішнім армуванням
  (КНУБА, 2017) Савйовський, Володимир Вікторович; Молодід, Олександр Станіславович; Малець, Наталія Олексіївна
  Підсилення балочних конструкцій виконують класичними способами: збільшенням поперечного перетину за рахунок нарощування; зміною статичної схеми роботи за рахунок установки затяжок, підкосів, стійок тощо. Проте, інколи встановлення додаткових громіздких конструкцій підсилення є неприйнятним, оскільки вони змінюють конструктивно-планувальні рішення внутрішнього простору будівлі, збільшують навантаження на опори та на фундаменти. У такому випадку доцільним є підсилення конструкцій влаштуванням зовнішнього армування наклеюванням за допомогою спеціальних клеїв на поверхню конструкцій, що підсилюються, додаткового армування у вигляді високоміцних полотен, пластин або смужок. Недоліком даної технології є висока вартість вуглецевих матеріалів. Саме тому було виконано ряд експериментальних досліджень з пошуку альтернативних до вуглецевих матеріалів. В лабораторних умовах виконано підсилення залізобетонних балочок скловолокном та сталевими пластинами з різними варіантами кріплень. Аналіз результатів досліджень показав, що підсилення залізобетонних балкових будівельних конструкцій зовнішнім армуванням є достатньо ефективним способом у порівнянні з традиційними. Ефективність досягається як конструктивною складовою – збільшенням несучої здатності, так і технологічною – зменшенням трудомісткості виконання робіт.
 • Документ
  Передумови вдосконалення технологічних процесів реставрації кам'яної кладки пам'яток архітектури
  (КНУБА, 2017) Осипов, Сергій Олександрович; Осипов, Олександр Федорович; Слись, Олег Володимирович
  Стаття присвячена розв’язанню актуального науково-прикладного проблемного питання – підвищення ефективності будівельних процесів під час реставрації кам’яної кладки несучих стін пам’яток архітектури. Реставрація пам’яток архітектури належить до найважливіших питань людства, бо спрямована на збереження культурної спадщини суспільства. Але технологічні процеси реставрації при відновленні та укріпленні несучих кам’яних стін пам’яток архітектури відрізняються суттєвою трудомісткістю, що обумовлено індивідуальністю технічного стану кам’яної кладки та рівнем її збереженості. Обґрунтовано загальнодержавну, галузеву та науково-прикладну актуальність обраного напряму дослідження – вдосконалення будівельних процесів реставрації кам’яної кладки несучих стін пам’яток архітектури. Досліджено та виконано узагальнення основних різновидів кам’яної кладки пам’яток архітектури України.
 • Документ
  Дослідження функціональних задач аналізу собівартості ІТ–продукту
  (КНУБА, 2017) Цюцюра, Микола Ігорович
  У собівартості освітнього ІТ-продукту, як у синтетичному показнику відбиваються всі сторони виробничої і фінансово-господарської діяльності закладів освітньої сфери: ступінь використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, якість роботи і керівництва в цілому. Для розробки стратегії розвитку освітнього закладу необхідно не тільки враховувати поточний попит на ІТ-продукт, а й проводити його моделювання. Ідеєю даної роботи є дослідження та обґрунтування задачі на змістовному рівні, яка описується таким чином: освітній заклад за фіксованою ціною та зростаючим прибутком спочатку збільшує споживання даного ІТ-продукту до певного максимального значення, а потім подальше зростання прибутку веде до зниження споживання даного ІТ-продукту до оптимального рівня.
 • Документ
  Концепция создания корпоративных учебных центров для повышения квалификации и переподготовки кадров
  (КНУБА, 2017) Лукьянов, Дмитрий Владимирович
  Описан один из возможных подходов к созданию корпоративного учебного центра в сотрудничестве с классическим учреждением образования. Рассмотрен концептуальный процессный подход к формированию учебных программ и оценке эффективности работы такого образовательного центра на основе моделей технологической зрелости, предлагаемых ведучими организациями в сфере профессионального управления проектами – Международной ассоциацией управления проектами и Институтом управления проектами, а также модели, предложенной Дональдом Киркпатриком и в дальнейшем получившем развитие в работах Джима и Венди Киркпатрик. Предложен набор инструментов и методов для преобразования улучшенной модели оценки Киркпатрика в целевую деятельностную модель, следование которой повысит вероятность повышения эффективности образовательных программ и отдельных мероприятий.
 • Документ
  Огляд методів оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів
  (КНУБА, 2017) Андрашко, Юрій Васильович; Білощицький, Андрій Олександрович; Кучанський, Олександр Юрійович; Білощицька, Світлана Василівна; Лященко, Тамара Олексіївна
  Оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів є важливими складовими управління освітніми процесами. В дослідженні розглянуто методи оцінювання науково-педагогічних працівників, які впроваджені в деяких вищих навчальних закладах України. Наведено основні недоліки цих методів та пропозиції щодо їх усунення. Сформульовано основні вимоги щодо розробки нової методики оцінювання. Крім того, в статті розглянуті міжнародні та національні методики оцінювання діяльності вищих навчальних закладів. Проведено аналіз параметрів, що використовуються при побудові національних та міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів. Встановлено, що для різних видів вищих навчальних закладів краще застосовувати різні методи оцінювання.
 • Документ
  Побудова системи нечіткого виведення діагностики технічного стану будівельних конструкцій
  (КНУБА, 2017) Шабала, Євгенія Євгенівна; Полторак, Олександр Борисович
  Описано принцип побудови математичної моделі, яка дозволяє визначити причинно-наслідкові зв’язки між дефектами будівельних конструкцій і факторами, що впливають на ці події. Результати цього моделювання повинні бути такими, щоб їх можна було застосовувати для прийняття рішень щодо управління за технічним станом обстежуваних споруд. Розглянуто алгоритм здійснення операції фазифікації. Для будівельних конструкцій необхідно виділити сукупність параметрів стану, які впливають на дефекти будівельних конструкцій, але слабо змінюються з часом. Друга група параметрів стану будівельних конструкцій, під впливом випадково діючих факторів, може змінюватися з часом. Цю особливість можна використати для прогнозування стану споруд. В якості аналізованого пошкодження будівельної конструкції розглядаються тріщини. Наявність і характер тріщин в конструкції встановлюються під час обстеження споруди. Запропонований підхід дозволяє знизити рівень невизначеності при плануванні експлуатаційних впливів на споруди, а також створити передумови автоматизації складної логічної обробки експериментальних і експертних даних.
 • Документ
  Аналіз сучасних інформаційних методів системи діагностики технічного стану будівель
  (КНУБА, 2017) Міхайленко, Віктор Мефодійович; Терентьєв, Олександр Олександрович; Шабала, Євгенія Євгенівна
  Проаналізовано сучасні інформаційні методи системи діагностики технічного стану будівель за допомогою інформаційних технологій. Серед багатьох застосувань цих технологій – комп'ютеризація інтелектуальних методів діагностування на базі накопичених знань експертів і поточних відомостей про стан будівель. Для забезпечення зручності використовується поняття інтелектуалізації. Достатня інформованість системи щодо тематики предметної галузі разом з інтерфейсними засобами, які тонко враховують людський чинник, підвищує рівень інтелектуальності системи. Зростанню рівня інтелектуалізації інтерфейсу користувачів у таких інформаційних технологіях сприяє також відмова від режиму команд і орієнтація на структуру «головне меню» – «підменю», доповнення або заміна текстових повідомлень кольоровими піктограмами, озвучення найважливіших станів функціонуючої системи. Досягнення органічної цілісності в організації та уніфікації інтерфейсів підсистем управління і аналізу інформаційних ресурсів та інших підсистем базується на єдиних концепціях, методах і механізмах.
 • Документ
  Метод оцінки ефективності встановлення меж розроблення детальних планів території
  (КНУБА, 2017) Смілка, Владислав Анатолійович
  Нормативними актами у сфері містобудування та архітектури встановлюється порядок розробки, склад та зміст містобудівної документації і регламентуються окремі процеси містобудівного проектування. Однак, нормативні документи не регулюють питання методики визначення меж розробки містобудівної документації. Місцеві органи містобудування та архітектури повинні бути забезпечені математичним інструментом оцінки меж планування території. В статті описується відповідний метод, який заснований на глибинному, багатоструктурному аналізі виконаних проектів з планування території в період дії Генеральних планів міста Києва, розроблених у 1966 р., 1986 р. та чинного – 2002 р. Дослідження містобудівної документації проведено за такими критеріями: рік розробки, місце розробки, площа, периметр, кількість та довжина граней межі проектування, тип межі. Аналіз дозволив виділити три ключові умови, що визначають ефективність розробки документації: тип межі, площу та мету. Зазначені умови відтворені у математичних величинах, що дозволяють оцінити ефективність встановлення меж розробки детальних планів території. Метод може бути автоматизований в середовищі програмного комплексу аналітичної системи містобудівного моніторингу.
 • Документ
  Підвищення достовірності оцінок значущості критеріїв при визначенні ринкової вартості об’єктів нерухомості
  (КНУБА, 2017) Ізмайлова, Ольга Василівна; Пида, Софія Володимирівна; Мельник, Ірина Михайлівна; Красовська, Катерина Константинівна
  Особливе місце в Державній програмі приватизації України посідає оцінка ринкової вартості житлових об'єктів. Внесені з цього питання зміни в законодавство України спрямовані на підвищення ефективності системи оцінки та визначають актуальність надання оцінювачу сучасного комп'ютерного інструментарію підтримки в процесі оцінки вартості об'єкта. Підвищення ефективності системи оцінки належить до слабоструктурованої проблеми, вирішення якої потребує аналізу великого обсягу інформації, її обробки в умовах різного ступеня визначеності даних. В основу побудови прототипу системи, що пропонується, закладено порівняльний підхід, заснований на методах експертного оцінювання. Одним із суттєвих важелів досягнення ефективності роботи системи при застосуванні методів експертного оцінювання є забезпечення достовірності і надійності оцінок експертів. Високий ступінь узгодженості думок експертів – є вагомою запорукою їх забезпечення. Запропоновано підхід і сценарій реалізації задачі оцінки, аналізу та оптимізації ступеня узгодженості думок експертів. Експериментальні випробування запропонованого сценарію підтверджують актуальність розробки, доцільність його подальшого розвитку з метою підвищення якості вибору критеріїв та оцінки ступеня їх впливу на сьогоднішню ринкову вартість об'єктів нерухомості.
 • Документ
  Застосування технології штучних нейронних мереж для моделювання рельєфу будівельного майданчика
  (КНУБА, 2017) Гончаренко, Тетяна Андріївна
  Розглянуто загальне поняття штучних нейронних мереж, описано можливість їх застосування для моделювання рельєфу місцевості під об’єкт будівництва. Запропоновано модель організації нейронної мережі з використанням радіально-базисної функції для обробки просторових даних. Досліджено технологію навчання такої нейронної мережі з використанням синаптичних ваг. На основі цього аналізу запропоновано нейромережевий алгоритм для побудови цифрової моделі рельєфу будівельного майданчика та виявлено його переваги порівняно з іншими традиційними алгоритмами.
 • Документ
  Моделі взаємовпливу проектної і операційної підсистем проектно-орієнтованого підприємства
  (КНУБА, 2017) Тімінський, Олександр Георгійович
  Виділені параметри проектної і операційної підсистем проектно-орієнтованого підприємства. Запропоновано типологію характерів змін: зміни у кількості елементів структури; зміни у швидкості процесів; зміни у величині параметра підсистеми; зміни у алгоритмі управління; зміни у параметрах алгоритму управління. Сформульовані напрями змін. За приклад розглянуто впливи фінансових змін в операційній підсистемі на проектну підсистему. Запропоновано експертне оцінювання щодо визначення взаємовпливу проектної і операційної підсистем. Запропоновано принцип біадаптивності. З метою вибору концепції побудови біадаптивної управлінської системи проектно-орієнтованого підприємства було проаналізовано моделі знань. Для побудови біадаптивної системи пропонуються ленеми. Ленеми представлені як комбінація продукційних моделей і фреймів. Наведено структуру фрейму і продукції для біадаптивної системи. Запропонований підхід дозволить підвищити ефективність системи управління проектно-орієнтованими організаціями. Окреслено перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.
 • Документ
  Офіс гендерно-орієнтованого управління проектами : принципи моделювання
  (КНУБА, 2017) Фесенко, Тетяна Григорівна
  Висвітлено сучасні наукові дослідження з прийняття рішень щодо організації офісу управління проектами, а також практику впровадження гендермейнстрімінгових підходів в систему управління проектами. Представлено характеристики гендерно-сенситивної організаційної структури управління проектами. З кола зацікавлених сторін проекту виокремлено позицію «Gender-Point» з визначеними межами компетенції. Запропоновано типологію гендерно-відповідального офісу управління проектами (Gender-responsible Project Management Office, GPMO) на основі стандарту Р2М. Окреслено рольове призначення моделей «G-РМО-підтримуючого», «G-РМО-керуючого», «G-РМО-лінійного». Розроблено математичну модель вибору рольового призначення G-PMO в організаційній системі гендерно-орієнтованого управління проектами і програмами. Представлено перспективи впровадження G-PMO на прикладі системи управління державними проектами і програмами, де запропоновано ідентифікувати «гендерно-сенситивні структурні елементи» моделі G-PMO, зокрема: «комітет з гендерних питань», «сектор з гендермейнстрімінгу», «відділ гендерного бюджетування». Запропонована концепція гендерно-відповідального офісу управління проектами здатна підвищити керованість і забезпечити високі якісні показники (гендерно-сенситивні цінності) проектів і програм.
 • Документ
  Cтруктура знань в мета-методології управління проектами
  (КНУБА, 2017) Тесля, Юрій Миколайович; Хлевна, Юлія Леонідівна
  Практика управління знаннями впровадження методології управління проектами не завжди є успішною. Першочергово це пов’язано з динамічністю створення, трансформування, розповсюдження й використання знань при впровадженні методологій управління проектами та тим, що знання виступають як вплив на процес впровадження методології управління проектами. Раціональне управління знаннями, як формалізованого класу впливів, сприяє дії оптимальної реакції системи управління на вплив та впровадженню оптимальної методології управління проектами. Пропонується розглядати області знань в розрізі деякої надбудови над методологією управління проектами у вигляді мета-методології управління проектами. Представлено процес використання запропонованих областей знань для впровадження конкретизованої методології управління проектами. Показано, що запропоновані області знань підвищують ефективність впровадження методологій управління проектами в практику діяльності проектно-орієнтованих підприємств.
 • Документ
  Застосування комплексної оцiнки ризик-орiєнтованих засобів в управлiннi інноваційними IT-проектами
  (КНУБА, 2017) Крамський, Сергiй Олександрович
  Розкрито особливості імплементації ризик-iнструментiв інноваційних проектiв, загальні закономірності їх функціонування у технiчний, соціальній сферах. Таким чином, аналіз ризику і безпеки може слугувати для формалiзованої оцiнки безпеки і методів ризик-менеджменту. У основі управління ризиком лежить методика порівняння витрат і отримуваних вигод від зниження ризикiв. Проведено аналіз наявних проблем підбору персоналу, людських (трудових) ресурсів в компаніях, діяльність яких пов'язана з розробкою програмного забезпечення різного спрямування. Обґрунтовано доцільність синтезу ризик-орiєнтованих засобiв та виявлення інноваційних сфер IT-проектiв, якi можна отримати лише за умов гнучкого середовища IT-проектiв. Набули розвитку комплексний підхід та обґрунтування імплементації ризик-орієнтованого підходу управління IT-проектами, а також методи інноваційних неоднорідних проектiв.
 • Документ
  «Трансформенна» модель організації процесу управління інформаційними ресурсами проектно-орієнтованого підприємства
  (КНУБА, 2017) Єгорченкова, Наталія Юріївна
  На будь-якому проектно-орієнтованому підприємстві створюється та обробляється безліч інформаційних ресурсів, різних за складністю, термінами обробки, кількістю задіяних сторін і типом створюваних інформаційних продуктів. Ці відмінності потребують комбінованого підходу до організації управління інформаційним ресурсом проектно-орієнтованого підприємства. У статті запропоновано побудову «трансформенної» моделі, яка являє собою організаційну структуру з такими елементами, як отримувач та відправник інформаційного ресурсу. Зв'язуючою ланкою між цими елементами є мультисистемна інформаційна технологія. Описано компоненти «трансформенної» моделі та особливості її застосування, а також визначено принципи такої моделі, які полягають в почерговій зміні керованої та виконуючої ролі залежно від того, чи є учасник команди отримувачем або відправником інформаційного ресурсу.
 • Документ
  Методи контролю процесів створення та надання інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства
  (КНУБА, 2017) Єгорченков, Олексій Володимирович
  Під час управління інформаційними ресурсами на проектно-орієнтованому підприємстві часто виникає протиріччя між бажаними і фактичними результатами надання необхідної інформації. Як правило, встановлені терміни не відповідають реальним, а обсяг наданої інформації неповний. Для вирішення цього протиріччя автором запропоновано ввести такі поняття, як плановий та фактичний терміни надання інформаційного ресурсу для визначення своєчасності його створення й обсяг інформаційного ресурсу, а також його представлення для оцінки повноти отриманої інформації. Також у роботі показані причини виникнення невідповідності між плановими та фактичними значеннями та необхідність впровадження інструментів адміністрування, які мають бути направлені на адміністративний вплив на всіх учасників процесу створення та надання інформаційного ресурсу.
 • Документ
  Сучасні моделі та методи управління проектами, портфелями проектів та програмами
  (КНУБА, 2017) Данченко, Олена Борисівна; Лепський, Владлен Володимирович
  Складний сучасний стан системи охорони здоров’я України, необхідність її інтеграції до світового ринку медичних послуг відповідно до міжнародних технологій, норм, вимог і стандартів, інтенсивного впровадження проектного підходу в усі галузі народного господарювання, стрімкий розвиток науки, техніки і технологій вимагає ретельного зваженого розгляду питання реформування всієї системи охорони здоров’я як на рівні держави, регіону, так і на рівні окремих медичних закладів та комплексів. Намічена Урядом України «Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років» вимагає реалізації значної кількості проектів, програм та портфелів проектів. У даній статті розглянуто міжнародні стандарти та проаналізовано останні наукові доробки в плані управління проектами, програмами і портфелями проектів з метою їх подальшого удосконалення, адаптації і застосування в програмах і портфелях проектів реорганізації та стратегічного управління медичними закладами України.
 • Документ
  Управління стейкхолдерами проектів підготовки інженерних фахівців для галузі суднобудування
  (КНУБА, 2017) Гарбуз, Світлана Костянтинівна
  Розглянуто доцільність використання «м'яких технологій» для управління стейкхолдерами освітніх проектів підготовки інженерних кадрів для суднобудівної галузі. Досліджено хронологію подій освітнього проекту та встановлено динаміку, яка показує зміни рівня зацікавленості сторін проекту. Враховано формування «Ба» елемента проекту, єдиного ментального простору, в P2M (Project's Ba), що створюється учасниками проекту. Проведені дослідження дозволяють успішно реалізовувати освітні проекти, які залежать від «м'яких» компонентів. Запропоновано вважати відхилення фактичних метрик проекту від очікуваних, як індикатор зміни зацікавленості сторін. Оскільки в процесі реалізації проекту бере участь велика кількість людей, у яких є різні знання в різних сферах, вони зобов'язані свої зусилля спрямувати на досягнення єдиної мети та отримання єдиного запланованого результату.
 • Документ
  Розвиток креативного потенціалу колективу як фактор впливу на ефективну роботу підприємства
  (КНУБА, 2017) Войтушенко, Анастасія Андріївна; Бушуєв, Сергій Дмитрович
  Розвиток креативного потенціалу колективу вимагає аналізу поняття “креативність” та “креативний потенціал”, а також моделі розвитку персоналу. Розглянуто методи розвитку та формування творчого потенціалу колективу, а також критерії оцінки креативного продукту та їх комплексний опис з урахуванням теорії формування вимог до продуктів. Обґрунтовано критерії, які визначають особливості креативного продукту та його характеристики. Значна увага зосереджена на аналізі наявної моделі оцінки рівня розвитку персоналу, яка буде включати мотивацію та розвиток креативного потенціалу персоналу. Показано, як впливає розвиток персоналу на ефективну роботу підприємства та переваги, недоліки використання P-CMM моделі.