Екологічні аспекти використання альтернативних палив для потреб теплопостачання населених пунктів України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Предун, Костянтин Миронович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Системи централізованого теплопостачання населених пунктів України сьогодні є прикладом неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у державі. Заміна основного палива (природного газу) для потреб джерел теплоти альтернативним дає економію коштів місцевих бюджетів в умовах децентралізації державного управління (за рахунок різниці цін природного газу та інших органічних палив). Водночас лише такі заходи породжують ряд інших проблем. Збільшення забруднення навколишнього природного середовища – одна з них. Досліджено шляхи підвищення енергоефективності та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві з метою зменшення викидів забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферу. На основі виконаних розрахунків визначена пріоритетність заходів. Їх реалізація дозволяє залишити в якості основного органічного палива для потреб централізованого теплопостачання найбільш екологічне – природний газ.
Опис
Ключові слова
система теплопостачання, енергоефективність, житловий будинок, термомодернізація, природний газ, альтернативні палива, газове вугілля, викиди забруднюючих речовин, парникові гази, заходи зі зменшення викидів в атмосферу, податкові зобов’язання за викиди в атмосферу, кафедра теплогазопостачання і вентиляції
Бібліографічний опис
Предун К. М. Екологічні аспекти використання альтернативних палив для потреб теплопостачання населених пунктів України / К. М. Предун // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 179 - 184. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання