Компетенції в сфері безпеки праці та екології

Анотація
В статті розглянуто питання формування компетентностей, спрямованих на ризик-орієнтоване мислення у здобувачів освіти освітнього рівня "бакалавр" і "магістр" під час вивчення дисциплін "Загальна екологія", "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі".
Опис
Ключові слова
компетенції, охорона праці, навчання, освітня програма, безпекові дисципліни, екологія, кафедра охорони праці та навколишнього середовища
Бібліографічний опис
Компетенції в сфері безпеки праці та екології / О. М. Гунченко, О. С. Волошкіна, Т. М. Ткаченко [ та ін. ] // Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві - освіта, наука, практика : матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції / Херсонська державна морська академія. - Херсон, 2020. - № 5. - С. 21-28. Бібліогр. : 7 назв.