Функціонально-компетентністні моделі бізнес-інтелледженс розвитку організацій

Ескіз

Дата

2022

Автори

Бушуєв, С. Д.
Бушуєва, В. Б.
Засуха, І. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Сьогодні системи бізнес-інтелекту (Business Intelligence, BI) поєднують різні функції та технології аналізу та обробки даних організацій. Серед таких систем виділяються такі складові, як сховища даних (Data Warehouse), вітрини даних (Data Marts), інструменти оперативної аналітичної обробки (Оn-Line Analytical Processing, OLAP), засоби виявлення знань (Data Mining), а також інструменти кінцевих користувачів, щодо запитів та побудови звітів.

Опис

Ключові слова

кафедра управління проектами, функціонально-компетентністні моделі бізнес-інтелледженс, розвиток організацій

Бібліографічний опис

Бушуєв С. Д. Функціонально-компетентністні моделі бізнес-інтелледженс розвитку організацій / С. Д. Бушуєв В. Б. Бушуєва, І. П. Засуха// Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: «Управління проєктами в очікуванні глобальної кризи»: тези доповідей / відп. за вип. С.Д.Бушуєв. – Київ : КНУБА, 2022. – С. 16 - 19. – Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset