Сталий туризм: проблема ефективної організації туристичного простору

Ескіз

Дата

2016

Автори

Смирнов, Ігор Георгійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Сталий туризм (англ. Sustainable Tourism) – поняття, про актуальність якого нині годі й нагадувати. Так, у ЄС про це наголошується у документі «Європа як найпопулярніший туристичний напрям у світі – нові політичні рамки для європейського туристичного сектору». Перспективи розвитку сталого туризму пов’язані з новою економічною стратегією ЄС «Європа – 2020 – стратегія інтелектуального, сталого та комплексного розвитку» [1, с.135].

Опис

Ключові слова

сталий туризм, організація туристичного простору, туристичні ресурси

Бібліографічний опис

Смирнов І. Г. Сталий туризм: проблема ефективної організації туристичного простору / І. Г. Смирнов // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 211 - 214. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced