Технологічні стандарти як основа розробки відкритих систем ІТ-освіти

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Інформаційні технології в освітній сфері базуються на розробленні складних відкритих інформаційних систем, тобто систем, які реалізують відкриті специфікації на інтерфейси, служби і формати даних, достатні для забезпечення уніфікованого інтерфейсу користувачів, що полегшує їм перехід до системи. Програмні та апаратні компоненти такої системи повинні відповідати двом найважливішим вимогам мобільності і можливості узгодженої роботи з віддаленими компонентами, що дозволяє забезпечити сумісність різноманітних інформаційних систем. Основні принципи і правила можна об'єднати в групи. Успішне створення моделей і систем розвитку інформаційно-освітніх технологій можливе при використанні міжнародних технологій і стандартів LTSA та IMS, які найбільш сприятливі для практичної організації навчальних систем та організації управління ВНЗ.
Опис
Ключові слова
складні відкриті інформаційні системи, ІТ-освіта, розвиток інформаційно-освітніх технологій, технологічні стандарти, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Цюцюра М. І. Технологічні стандарти як основа розробки відкритих систем ІТ-освіти / М. І. Цюцюра, Р. С. Резник // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 25. – С. 165 - 171. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання