Історико-політичні та політико-культурні проблеми становлення місцевого самоврядування в Україні

Ескіз

Дата

2016

Автори

Дмитренко, Оксана Сергіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Демократія, як влада народу, є абсолютною фікцією без прямої участі громадян в управлінні суспільством та їх впливу на прийняття політичних рішень. Сьогодні в Україні за допомогою інституту виборів народ може самостійно обирати політичну владу як на загальнодержавному так і на місцевому рівнях. Можна обрати демократичну владу, але результат на шляху до демократичних перетворень буде нульовим. Для побудови демократичного суспільства і демократичної влади необхідно щоб влада опиралась на суспільство, а це можливо лише за умови розвиненої системи місцевого самоврядування. Проблеми історії та становлення місцевого самоврядування в Україні розкривалися в працях багатьох вітчизняних дослідників. Серед них можна виділити роботи І. Кресіної, М. Корнієнка, І. Козирєва, О. Власюк, А. Колодій, В. Войтенко, М. Сидорчук, А. Андрієвського, М. Пухтинського, С. Серьогіна та ін.

Опис

Ключові слова

місцеве самоврядування в Україні, становлення місцевого самоврядування в Україні

Бібліографічний опис

Дмитренко О. С. Історико-політичні та політико-культурні проблеми становлення місцевого самоврядування в Україні / О. С. Дмитренко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 з0ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р.. - С. 199 - 202. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset