Методи контролю керування системою інтернет-голосування

Ескіз

Дата

2019

Автори

Вишняков, Володимир Михайлович
Комарницький, Олег Олександрович
Жуковський, Андрій Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дистанційне голосування через Інтернет надає суттєві переваги виборцям щодо зручності, мобільності та економії часу, але стримуючим фактором на шляху його впровадження є недовіра виборців через невпевненість у збереженні таємниці голосів та чесності підрахунку результатів волевиявлення. Зрозуміло, що персонал, який керує сервером підрахунку голосів, має найширші можливості для зловживань. Тому для підвищення рівня довіри громадян до системи дистанційного голосування є актуальною задача розроблення методів контролю, котрі б надавали беззаперечну впевненість у відсутності зловмисних або помилкових дій персоналу щодо керування системою Інтернет-голосування. Запропоновано методи, які дозволяють будь-якому користувачу мережі Інтернет контролювати дії персоналу щодо керування сервером підрахунку голосів, а також виявляти позаштатні проникнення до цього сервера під час функціонування. Завдяки впровадженню цих методів може бути доведена відсутність позаштатних дій щодо керування системою голосування, що дає змогу усунути підстави для недовіри до обслуговуючого персоналу, а також може бути виявлена та задокументована наявність порушень штатного режиму функціонування системи для подальшого детального аналізу причин та наслідків цих порушень.

Опис

Ключові слова

дистанційне голосування через Інтернет, подолання недовіри виборців, збереження таємниці голосів, чесність підрахунку голосів, контроль керування сервером, кафедра кібербезпеки та комп’ютерної інженерії

Бібліографічний опис

Вишняков В. М. Методи контролю керування системою Інтернет-голосування / В. М. Вишняков, О. О. Комарницький, А. О. Жуковський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 37-44. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset