Методика ознакування втраченої історико-архітектурної спадщини (на прикладі Станіславівської фортеці)

Ескіз

Дата

2017

Автори

Лукомська, З. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У роботі розкрито проблему представлення та сучасних методик ознакування втрачених цінних історичних архітектурних об’єктів, які відігравали роль містоформуючих елементів. Досліджено приклади вдалого ознакування, музеєфікації та експонування колишніх оборонних комплексів у Європі, які, в той чи інший спосіб, представляють архітектурно-містобудівну цінність історичних об’єктів. Представлено комплексний інноваційний підхід до експонування втрачених елементів міста-фортеці. На прикладі Станіславівської фортеці (сьогодні місто Івано-Франківськ) представлено варіант символічного ознакування майже втраченої історичної оборонної системи XVII – XVIII ст. Запропоновані концептуальні пропозиції можливо застосовувати для представлення частково втраченої архітектурної спадщини у історичних містах та селищах Західної України.

Опис

Ключові слова

архітектурно-містобудівна цінність, оборонний комплекс, ознакування, знак-символ

Бібліографічний опис

Лукомська З. В. Методика ознакування втраченої історико-архітектурної спадщини (на прикладі Станіславівської фортеці) / З. В. Лукомська // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 11-12. - С. 78-89. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset