Гармонізація національного будівельного законодавства з європейськими нормами – досвід німеччини

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У публікації досліджені особливості будівельного законодавства однієї з європейських країн, а саме – Німеччини. Розглянуто порядок використання національного будівельного законодавства та Єврокодів. Встановлено основні перспективи гармонізації німецьких будівельних норм із загальноєвропейськими.
Опис
Ключові слова
створення єдиної основи, полегшення інформаційного обміну, забезпечення єдиного розуміння процесу проектування
Бібліографічний опис
Дубінін Д.В. Гармонізація національного будівельного законодавства з європейськими нормами – досвід Німеччини / Д.В. Дубінін, А.І. Сурганова // Сучасні проблеми технічного регулювання у будівництві. : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол.ред. В.О. Плоский. - Київ, 2015. - №1. - С. 38-42. - Бібліогр. : 5 назв
Зібрання