Нечітка модель прив’язки споживачів до мереж різних категорій

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто задачу прив’язки споживачів до мереж різних категорій при проектуванні інженерної мережі з кількома критеріями якості та нечіткими числами, які виражають невизначеність даних. Побудовано дві математичні моделі задачі, запропоновано способи їх розв’язання.
Опис
Ключові слова
інженерна мережа, математична модель, багатокритеріальна задача, нечіткі числа, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Полтораченко Н. І. Нечітка модель прив’язки споживачів до мереж різних категорій / Н. І. Полтораченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 21. – С. 145-148. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання