Нечітка модель прив’язки споживачів до мереж різних категорій

Ескіз

Дата

2015

Автори

Полтораченко, Наталія Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто задачу прив’язки споживачів до мереж різних категорій при проектуванні інженерної мережі з кількома критеріями якості та нечіткими числами, які виражають невизначеність даних. Побудовано дві математичні моделі задачі, запропоновано способи їх розв’язання.

Опис

Ключові слова

інженерна мережа, математична модель, багатокритеріальна задача, нечіткі числа, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Полтораченко Н. І. Нечітка модель прив’язки споживачів до мереж різних категорій / Н. І. Полтораченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 21. – С. 145-148. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset