Вип. 21

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти
  (КНУБА, 2015) Цюцюра, Микола Ігорович; Криворучко, Олена Володимирівна
  Модернізація в освітній сфері – це зміна згідно з потребами та вимогами сучасності. Головною метою модернізації освіти є забезпечення її високої якості, побудова ефективної освітньої системи з дієвою економікою та управлінням, яка відповідає запитам сучасного життя та потребам розвитку України. Ціннісно-орієнтований підхід у формуванні змісту освіти при якісному наданні освітніх послуг (дистанційна підготовка, інтернет-семінари тощо) надає переваги: можливість підготовки цільової аудиторії абітурієнтів; надання професійно - орієнтованих консультацій абітурієнтам/студентам тощо.
 • Документ
  Методи проекції об'єктних моделей на структури даних
  (КНУБА, 2015) Цюцюра, Світлана Володимирівна; Бородавка, Євгеній Володимирович
  Проблема адекватного збереження об'єктно-орієнтованих моделей в реляційні бази даних є актуальною задачею на сьогодні. Є декілька стандартних підходів до вирішення поставленої проблеми. Їх дослідження, аналіз переваг та недоліків, а також сфери можливого застосування наведено в даній статті. Як приклад використовувався фрагмент діаграми класів, що була розроблена для використання в системі автоматизованого проектування на основі життєвого циклу будівельного об'єкта. За результатами дослідження зроблено висновок, що найефективнішою стратегією є комбінація розглянутих методів залежно від поставленої мети.
 • Документ
  Современные технологии управления ресурсами портфелей проектов и программ
  (КНУБА, 2015) Лисицин, Алексей Борисович; Палий, Сергей Владимирович
  Проанализированы современные исследования в области управления ресурсами портфелей проектов и программ. Проведенные исследования показали, что для эффективного управления ресурсами портфелей проектов и программ проектно-ориентированного предприятия лучше всего подходит технология матричного управления. Показана целесообразность использования идеи имитационного моделирования.
 • Документ
  Сучасні підходи до моделювання просторових змін геомагнітного поля у будівлях та спорудах
  (КНУБА, 2015) Запорожець, Олександр Іванович; Клапченко, Василь Іванович; Левченко, Лариса Олексіївна; Панова, Олена Василівна
  Досліджено зниження рівня геомагнітного поля у будівлях. Виявлено, що ослаблення геомагнітного поля залежить від загальної маси та просторового розташування феромагнітних елементів конструкцій. Для цілей прогнозування аномалій геомагнітного поля у будівлях на стадії проектування та будівництва доцільне використання моделювання просторових розподілів магнітних полів у приміщеннях.
 • Документ
  Нечітка модель прив’язки споживачів до мереж різних категорій
  (КНУБА, 2015) Полтораченко, Наталія Іванівна
  Розглянуто задачу прив’язки споживачів до мереж різних категорій при проектуванні інженерної мережі з кількома критеріями якості та нечіткими числами, які виражають невизначеність даних. Побудовано дві математичні моделі задачі, запропоновано способи їх розв’язання.
 • Документ
  Развитие компетентности команды и организации в контексте доверия
  (КНУБА, 2015) Лазарева, Марина Викторовна
  Показано, что построение моделей развития компетентности команды и организации в контексте доверия является актуальной научной задачей, решение которой даст возможность повысить эффективность управления и результативность проектов. В статье исследована связь между компетентностью и доверием в среде команды проекта и организации. Созданы модели оценки и развития компетентности в контексте доверия для команды проекта и организации, которые позволяют анализировать зависимость между доверием и компетентностью и формировать рекомендации по развитию. Разработана «Модель программы развития компетентности организации в контексте доверия», которая позволяет визуализировать связь между компетентностью и доверием во времени и анализировать поведение системы в точках бифуркации.
 • Документ
  Процессная модель корпоративной системы управления проектами на базе ценностного подхода для проектно-ориентированного предприятия
  (КНУБА, 2015) Бойко, Евгения Григорьевна
  Приведена процессная модель корпоративной системы управления проектами (далее КСУП) на базе ценностного подхода для развития и повышения уровня технологической зрелости проектно-ориентированного предприятия. Исследован ценностный подход (японская методология управления проектами Р2М) при формировании процессной модели КСУП, который базируется на простых принципах, основным из которых является рассмотрение проекта с точки зрения создания новой ценности, которую он принесет для ключевых заинтересованных сторон.
 • Документ
  Способи пошуку неточних дублікатів зображень в наукових роботах
  (КНУБА, 2015) Білощицький, Андрій Олександрович; Діхтяренко, Олександр Васильович; Палій, Сергій Володимирович
  Наведено основні способи приховування запозичень. Зроблено аналіз популярних рішень, що використовуються для пошуку неповних дублікатів зображень. Описані можливі методи та підходи до пошуку дублікатів графічних елементів у наукових роботах. Розглянуто принципи роботи алгоритмів індексації зображень і випробувано один з найперспективніших методів. Отримані дані свідчать про відсутність готового рішення, яке задовольняє висунуті вимоги, а саме знаходження тільки дублікатів зображення, а не схожих на нього, а також нечутливість до таких модифікацій, як обрізання, віддзеркалення, поворот.
 • Документ
  Збільшення корисного завантаження вузлового обладнання комп’ютерних мереж
  (КНУБА, 2015) Альомар Мхамад Ібрагім Ахмад; Вишняков, Володимир Михайлович
  Розглянуто питання збільшення корисного завантаження вузлового обладнання комп’ютерних мереж за допомогою формування пакетного трафіку та підвищення ефективності адаптивного управління пропускною спроможністю портів вузлового обладнання. Запропонований механізм прогнозування тренду пакетного трафіка дозволяє зменшити кількість системних помилок адаптивного управління.