Збіжність розв’язків сітковими методами задачі стійкості тороїдної оболонки

Ескіз

Дата

2004

Автори

Костіна, О. В.
Аранчій, Н. Є.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дана робота є продовженням дослідження стійкості тороїдної оболонки, що знаходиться під дією постійного зовнішнього тиску, з використанням сіткових методів. Розв’язання задачі виконано за допомогою МСЕ із застосуванням плоских скінченних елементів та за методом криволінійних сіток (МКС).

Опис

Ключові слова

тороїдна оболонка, сітковий метод, метод скінчених елементів, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Костіна О. В. Збіжність розв’язків сітковими методами задачі стійкості тороїдної оболонки / О. В. Костіна, Н. Є. Аранчій // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 74. – С. 87 –91. – Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset