Вип. 74

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Аналіз стійкості пружних систем в зонах простих і комбінаційних резонансів при стохастичному параметричному навантаженні
  (КНУБА, 2004) Дехтярюк, Є. С.; Гончаренко, М. В.
  Запропонована методика можливісті оцінювання впливу додаткового випадкового збудження на динамічну стійкість при наявності в динамічному навантаженні на споруду стохастичних складових.
 • Документ
  Динаміка циліндричної оболонки під дією внутрішнього східчастого поля тиску, що рухається
  (КНУБА, 2004) Гайдайчук, В. В.; Набіль, Муса
  Проаналізовано вплив параметрів детонаційної хвилі на динаміку оболонки, яка вміщує її. В даній роботі постановка задачі про розповсюдження хвиль пружних деформацій, які рухаються в стінці циліндричних оболонок базується на застосуванні теорії оболонок типу С.П. Тимошенко, що має по зрівнянню з класичною теорією оболонок переваги обумовлені із урахуванням деформації зсуву та інерції повороту перерізу.
 • Документ
  Рішення осесиметричної задачі теорії пружності для аксіальних тіл обертання змінної товщини
  (КНУБА, 2004) Гревцев, О. К.
  В статті запропоновано метод розв’язання осесиметричної задачі теорії пружності для нерівномірно нагрітих аксіальних тіл обертання змінної товщини, який може бути застосований у турбобудівництві, тому що дозволяє точно визначити напруження в будь - якій точці тіла диска.
 • Документ
  Дослідження ефективності моментної схеми методу скінченних елементів при розрахунку тонкостінних об’єктів із застосуванням демо-версії системи NASTRAN
  (КНУБА, 2004) Кобієв, В. Г.; Барабаш, М. С.
  Розглянуто програмний комплекс NASTRAN, орієнтований в першу чергу на підготовку повноцінної скінченноелементної моделі з максимальними можливостями моделювання, обліку особливостей геометричного, силового характеру і виконання різних видів розрахунків.
 • Документ
  Вплив радіуса кореляції стохастичного навантаження на структуру областей стійкості пружних систем
  (КНУБА, 2004) Дехтярюк, Є. С.; Немчинова, Л. Ю.; Отрашевська, В. В.
  Розглядається стійкість динамічних систем, у яких зовнішнє навантаження є параметричним. Досліджується можливість стабілізації динамічних станів, обумовлених детермінованим періодичним параметричним навантаженням, за допомогою додаткового випадкового збудження.
 • Документ
  Про динамічну задачу для континуально-дискретних систем
  (КНУБА, 2004) Шульга, М. О.
  Досліджено вплив в’язкопружних властивостей гнучких елементів (канатів із синтетичних волокон (нейлон, полістирол, поліпропілен, органічні волокна та ін.) на деформативність і несучу здатність в умовах тривалої експлуатації у практиці гідрологічного будівництва.
 • Документ
  Застосування сучасних комп’ютерних технологій розрахунку і проектування для обгрунтування безпеки об’єктів атомної енергії
  (КНУБА, 2004) Баженов, В. А.; Слободян, Я. О.
  Розглянуто вирішення проблеми адекватного комп’ютерного моделювання та розрахункового обгрунтування безпеки експлуатації особливо складних технічних об'єктів АЕС України в умовах екстремальних навантажень, що базується на достовірній інформації про напружено-деформований стан цих об'єктів із застосування сучасних комп’ютерних технологій, створених на основі універсальних програмних комплексів.
 • Документ
  Методика редукування рівнянь в задачах параметричних коливань конструкцій
  (КНУБА, 2004) Гоцуляк, Є. А.; Дехтярюк, Є. С.; Лук’янченко, О. О.; Борисенко, В. Г.
  Розглядаються питання, які пов’язані з побудовою розрахункових моделей для чисельного визначення границь областей стійкості динамічних станів пружних систем, що обумовлені зовнішнім впливом.
 • Документ
  Аналіз усталених віброударних процесів в пружних системах при моделюванні удару із застосуванням нелінійних силових характеристик контактної взаємодії
  (КНУБА, 2004) Дехтярюк, Є. С.; Погорелова, О. С.; Постнікова, Т. Г.; Гончаренко, С. М.
  У даній статті продовжуються дослідження, присвячені вивченню віброударних процесів. Приводяться результати досліджень усталених віброударних режимів коливань в пружних системах при наявності внутрішнього ударного контакту двох тіл під дією зовнішнього періодичного навантаження.
 • Документ
  Ефективність розв’язання просторових задач теорії повзучості
  (КНУБА, 2004) Баженов, В. А.; Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Рутковський, В. А.
  Метою даної роботи є аналіз обсягу обчислювальних витрат і оцінка ефективності розробленого алгоритма розв’язання просторових задач повзучості із використанням напіваналітичного метода скінченних елементів (НМСЕ) на основі розв’язання тестових прикладів і практичних задач енергетичного машинобудування.
 • Документ
  Вплив нагріву на стійкість гладких пологих сферичних оболонок лінійно-змінної товщини
  (КНУБА, 2004) Соловей, М. О.; Кривенко, О. П.
  У роботі за розробленою скінченноелементною методикою розглядається вплив попереднього нагріву на стійкість гнучких пологих сферичних панелей змінної товщини, що навантажуються рівномірно розподіленим тиском. Робота є продовженням виконаних раніше досліджень, де порівнювалась поведінка та несуча спроможність пологих різної змінної за меридіаном товщини гладких і гранованих оболонок жорстко затиснутих вздовж контуру при дії лише тиску.
 • Документ
  Фокусування плоскої розривної хвилі анізотропними лінзами малої кривини
  (КНУБА, 2004) Іванченко, Г. М.
  Дослідження явищ фокусування i розсіювання нестаціонарних розривних хвиль поверхнями та межами розділу середовищ з різними механічними властивостями має місце в сейсмології та сейсморозвідці. Воно особливо актуальне у випадках, коли необхідно аналізувати пружно-деформований стан земних порід з неоднорідними включеннями та поблизу їх вільних поверхонь. Особливості цих явищ полягаютьу тім, що вони можуть супроводжуватися концентрацією механічної енергії (кінетичної i потенційної) у зонах фокусування фронтів розривних хвиль на криволінійних ділянках вільних поверхонь гірських порід та шарами порід перемінної товщини з різними механічними властивостями, що посилює дії цих хвиль. Приведена методика дозволяє прогнозувати положення зон фокусування променів хвиль обох орієнтацій, породжених взаємодією розривної хвилі в анізотропному середовищі з його криволінійними поверхнями розділу середовищ.
 • Документ
  Збіжність розв’язків сітковими методами задачі стійкості тороїдної оболонки
  (КНУБА, 2004) Костіна, О. В.; Аранчій, Н. Є.
  Дана робота є продовженням дослідження стійкості тороїдної оболонки, що знаходиться під дією постійного зовнішнього тиску, з використанням сіткових методів. Розв’язання задачі виконано за допомогою МСЕ із застосуванням плоских скінченних елементів та за методом криволінійних сіток (МКС).
 • Документ
  Вимушені коливання баштової градирні АЕС під дією вітрового навантаження
  (КНУБА, 2004) Сніжко, Н. А.; Солодей, І. І.; Овсянніков, О. С.; Шевченко, Ю. В.
  Дана робота спрямована на залучення до області ефективного застосування методу масивних, тонкостінних і комбінованих призматичних тіл та тіл обертання із змінними по всіх координатах фізико-механічними характеристиками, розвиток методу на просторові задачі коливань зазначеного класу об'єктів.