Аналіз та реалізація моделей моніторингу підстильної поверхні за даними Suomi Npp

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті представлено основні характеристики космічного апарату SUOMI NPP та його сканерів в порівнянні зі сканерами апаратів NOAA, AQUA и TERRA, а також їх призначення. Проаналізовані рівні оброб-лення цих даних та описані моделі моніторингу підстильної поверхні з вка-занням існуючих програм їх реалізації.
Опис
Ключові слова
кафедра кібербезпеки та комп’ютерної інженерії, моніторинг, дистанційне зондування Землі, Suomi NPP
Бібліографічний опис
Вишняков В. Ю. Аналіз та реалізація моделей моніторингу підстильної поверхні за даними Suomi Npp / В.Ю.Вишняков, В. М. Нагаєвський, Ю. О. Шелестюк // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ, 2015. Вип. 18. - С. 87-94.
Зібрання