Аналіз та реалізація моделей моніторингу підстильної поверхні за даними Suomi Npp

Ескіз

Дата

2015

Автори

Нагаєвський, В.М.
Шелестюк, Ю.О.
Вишняков, В.Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті представлено основні характеристики космічного апарату SUOMI NPP та його сканерів в порівнянні зі сканерами апаратів NOAA, AQUA и TERRA, а також їх призначення. Проаналізовані рівні оброб-лення цих даних та описані моделі моніторингу підстильної поверхні з вка-занням існуючих програм їх реалізації.

Опис

Ключові слова

кафедра кібербезпеки та комп’ютерної інженерії, моніторинг, дистанційне зондування Землі, Suomi NPP

Бібліографічний опис

Вишняков В. Ю. Аналіз та реалізація моделей моніторингу підстильної поверхні за даними Suomi Npp / В.Ю.Вишняков, В. М. Нагаєвський, Ю. О. Шелестюк // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ, 2015. Вип. 18. - С. 87-94.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset