Вип. 18(2)

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/132

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 11
 • Документ
  Аналіз та реалізація моделей моніторингу підстильної поверхні за даними Suomi Npp
  (КНУБА, 2015) Нагаєвський, В.М.; Шелестюк, Ю.О.; Вишняков, В.Ю.
  В статті представлено основні характеристики космічного апарату SUOMI NPP та його сканерів в порівнянні зі сканерами апаратів NOAA, AQUA и TERRA, а також їх призначення. Проаналізовані рівні оброб-лення цих даних та описані моделі моніторингу підстильної поверхні з вка-занням існуючих програм їх реалізації.
 • Документ
  Способи поводження з твердими побутовими відходами у містах України
  (2015) Іщенко, В. А.
  У статті проаналізовані існуючі напрямки поводження з твердими побутовими відходами. З них сформовано 3 головних способи, які можуть бути використані як моделі поводження з твердими побутовими відходами у містах України, − роздільне збирання, використання сортувальних комплексів і термічна обробка. Розглянуто переваги і недоліки цих способів у контексті можливості впровадження в Україні, а також з точки зору екологічності, фінансової доцільності та можливості ресурсозбереження. У підсумку, пріоритетним, на думку автора, повинно стати запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів із подальшою утилізацією відібраної вторинної сировини.
 • Документ
  Тематичні картографічні моделі для інфраструктури просторових даних
  (КНУБА, 2015) Анпілова, Є. С.; Красовська, І. Г.
  У статті розглянуто можливі шляхи застосування сучасних технологій побудови картографічних моделей оцінки якості поверхневих вод. Продемонстровані результати моделювання для ефективного управління водними ресурсами в умовах техногенного впливу, а також в розрізі розвитку національної інфраструктури просторових даних.
 • Документ
  Перспективи відновлення малих гідроелектростанцій в Україні в контексті екологічно безпечного природокористування
  (КНУБА, 2015) Стефанишин, Д. В.; Атаєв, С. В.
  Проаналізовано перспективи відновлення малої гідроенергетики в Україні. Показано, що збереження основних технічних показників існуючих напірних гідротехнічних споруд, які характеризують режими рівнів води в б’єфах, та принципу комплексного використання водних ресурсів дозволяє вирішувати проблеми відновлення малих гідроелектростанцій на малих та середніх ріках в контексті екологічно безпечного природокористування.
 • Документ
  Первинна оцінка мікопошкоджень дерев’яних споруд у НМНАПУ "Пирогів"
  (КНУБА : ІТЕГІП, 2015) Кривомаз, Т. І.; Перебинос, А. Р.
  Захист дерев'яних архітектурних споруд є одним із напрямків екологічної безпеки. Проблема збереження музейно-архітектурних пам’яток та екобезпеки їх рекреаційної експлуатації заслуговує на пильну увагу та накладає відповідальність на всіх, хто причетний до її вирішення. За результатами попередньої оцінки встановлено, що умови збереження та рекреаційної експлуатації архітектурних дерев’яних пам’яток в чотирьох обстежених експозиціях Національного музею народної архітектури та побуту України «Пирогів» відповідають вимогам стандартів системи забезпечення надійності та безпеки технічного стану дерев’яних конструкцій. Проте навіть первинне обстеження виявило наявність значних пошкоджень грибами деяких будівель, які потребують нагальних оперативних заходів з усунення руйнівного впливу мікодеструкторів, а також інших негативних біотичних та абіотичних факторів. На основі первинного обстеження дерев’яних споруд в чотирьох історико-етнографічних експозиціях Наддніпрянщина, Слобожанщина, Полісся та Карпати було створено попередню базу даних для моніторингу біопошкоджень та нагляду за технічним станом будівель у відповідності до норм екобезпеки.
 • Документ
  Обгрунтування геофільтраційних схем і вихідних параметрів при розрахунках променевих водозаборів
  (ІТГІП : КНУБА, 2015) Тугай, Я. А.; Майстренко, Г. В.
  Розглядаються основні геофільтраційні схеми притоку води до променевих водозаборів. Даються їх характеристики, а також необхідні параметри для їх розрахунків. Наводяться основні види живлення підземних вод при влаштуванні променевих водозаборів.
 • Документ
  Прогнозування ризиків збитків від повеней на ріках за даними моніторингу
  (КНУБА, 2015) Стефанишина-Гаврилюк, Ю. Д.; Стефанишин, Д. В.; Трофимчук, О. М.
  Розглянуто задачу прогнозування ризиків збитків від повеней за даними моніторингу як добутків збитків та ймовірностей перевищення ма-ксимальних витрат води. Запропоновано новий метод прогнозування ризиків збитків від повеней за даними моніторингу на основі ситуаційних та індук-тивних моделей. Задача вирішується на прикладі моделювання ризиків збит-ків від руйнівних повеней в басейні р. Тиса в залежності від максимальних витрат води р. Тиса, що визначалися на гідрометричному посту Вилок.
 • Документ
  Особенности формирования живой материи и влияние континуальных электромагнитных полей окружающей среды
  (КНУБА, 2015) Симонов, И. Н.; Трофімович, В. В.
  В работе анализируются экспериментальные и теоретические предпосылки существования поля живой материи. Анализ позволяет сделать вывод, что электромагнитная природа поля живой материи связана с самосогласованными полями водных растворов электролитов, которые присутствуют практически во всех составляющих живой ткани. Структурные частицы материи – протон, электрон – это энергетические паттерны, сформированные из стоячей континуальной электромагнитной волны. Вещество – форма проявления свойств единого континуального поля, дополнительный канал общего электромагнитного взаимодействия между живой и физической материей.
 • Документ
  Експериментальні дослідження рекреаційного навантаження на природоохоронні території Тернопілля
  (КНУБА, 2015) Триснюк, Т. В.
  В роботі представлені результати досліджень рекреаційного навантаження на природоохоронні території Тернопілля. Рекреаційне навантаження визначалось шляхом натурного обліку часу перебування відпочиваючих на пробних ділянках та в подальшому розрахунковим шляхом для всієї території туристичного комплексу, враховуючи кількість відпочи-ваючих на цій території. Визначена гранична місткість рекреаційної зони, запропоновані перспективи її сталого розвитку.
 • Документ
  Оцінка радіаційного ризику при гасінні пожежі у Чорнобильській зоні
  (КНУБА, 2015) Азаров, С.І.; Сидоренко, В. Л.; Середа, Ю. П.
  Наведено оцінку радіаційного ризику для працівників пожежно-рятувальних підрозділів при гасінні пожеж у Чорнобильській зоні. Показано, що межа радіаційного ризику для пожежного у цих умовах може перевищу-вати граничний індивідуальний радіаційний ризик.