Аналіз властивостей та функцій метаданих наукометричних суб'єктів у web-просторі

Ескіз

Дата

2016

Автори

Білощицький, Андрій Олександрович
Миронов, Олексій Вадимович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Визначна роль у сучасних інформаційних системах належить особливому виду інформаційних ресурсів, який називають метаданими. Бібліографічні описи використаних джерел в наукових публікаціях, різноманітні класифікатори, анотації статей – все це відноситься до метаданих. Дана стаття покликана визначити метадані наукометричних суб'єктів та їх атрибути згідно з концепцією представлення наукових публікацій в мережі інтернет, а також проаналізувати їх властивості та функції. Це також включає в себе вирішення проблеми побудови оптимальної моделі даних, метаданих суб’єктів наукометрії та їх атрибутів. Наступним етапом є створення схеми метаданих для опису інформаційної моделі наукометричних суб’єктів. Зазначені заходи нададуть змогу стандартизувати вимоги до розміщення, управління та організації наукових знань.

Опис

Ключові слова

наукометричні суб’єкти, публікації, властивості метаданих, функції метаданих, інформаційна модель наукометричних суб’єктів, представлення даних і метаданих, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Білощицький А. О. Аналіз властивостей та функцій метаданих наукометричних суб'єктів у web-просторі / А. О. Білощицький, О. В. Миронов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 25. – С. 139 - 143. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced