Закономерности формирования природоинтегрированных зданий в городской среде

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статье дано определение понятию «природоинтегрированные здания». Выявлена специфика и основные закономерности формирования инновационных природоинтегрированных архитектурных объектов в городской среде.
Опис
Ключові слова
инновации, природоинтегрированные здания, городская среда, інновації, природоінтегровані будівлі, міське середовище, innovation, nature integrated building, the urban environment
Бібліографічний опис
Смирнова О. В. Закономерности формирования природоинтегрированных зданий в городской среде / О. В. Смирнова // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 316-323. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання