Доцільність впровадження ВІМ технологій в проектуванні житлових будинків індустріального типу

Ескіз

Дата

2018

Автори

Кур’ят, П. П.
Єжов, С. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається світовий та вітчизняний досвід впровадження технологій інформаційного моделювання будівництва в проектуванні нових житлових об’єктів. Проводиться аналіз доцільності впровадження BIM в проектну діяльність на теренах України, практичного досвіду використання новітніх технологій на прикладі діючої проектної групи і реорганізації деяких аспектів роботи домобудівельного комбінату при виробництві збірних залізобетонних виробів.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, житло, житлове будівництво, індустріальне будівництво, інформаційна модель будівлі, BIM, інформаційні технології, Revit, жилье, жилищное строительство, индустриальное строительство, информационная модель здания, BIM, информационные технологии, Revit, housing, residential construction, prefabricated construction, building information model, BIM, information technologies, Revit

Бібліографічний опис

Кур’ят П. П. Доцільність впровадження ВІМ технологій в проектуванні житлових будинків індустріального типу / П. П. Кур’ят, С. В. Єжов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 427-433. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced