Доцільність впровадження ВІМ технологій в проектуванні житлових будинків індустріального типу

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається світовий та вітчизняний досвід впровадження технологій інформаційного моделювання будівництва в проектуванні нових житлових об’єктів. Проводиться аналіз доцільності впровадження BIM в проектну діяльність на теренах України, практичного досвіду використання новітніх технологій на прикладі діючої проектної групи і реорганізації деяких аспектів роботи домобудівельного комбінату при виробництві збірних залізобетонних виробів.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, житло, житлове будівництво, індустріальне будівництво, інформаційна модель будівлі, BIM, інформаційні технології, Revit, жилье, жилищное строительство, индустриальное строительство, информационная модель здания, BIM, информационные технологии, Revit, housing, residential construction, prefabricated construction, building information model, BIM, information technologies, Revit
Бібліографічний опис
Кур’ят П. П. Доцільність впровадження ВІМ технологій в проектуванні житлових будинків індустріального типу / П. П. Кур’ят, С. В. Єжов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 427-433. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання