Екологічна оцінка стану природно-антропогенних ландшафтів в межах дії інженерних лісозахисних конструкцій

Ескіз

Дата

2014

Автори

Удод, В. М.
Абу Діб, С. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТГІП

Анотація

Ефективність функціонального стану інженерних лісозахисних конструкцій стосовно відновлення агроландшафтів залежить від зˈясування причинно-наслідкових взаємозв’язків, які виникають в процесі формування та розвитку спеціалізованих мезоекосистем (СМЕ) захисного типу із ненасиченим біоценозом. якісна ідентифікація формування структури СМЕ відбувається саме за рахунок визначення взаємозв’язків між основними компонентами. кількісна ідентифікація формування структури СМЕ відбувається при використанні іконографічної математичної моделі, основою якої є підходи в.і. вернадського щодо виникнення антропогенних ландшафтів. отримані результати показали, що відбувається відновлення антропогенних ландшафтів в межах інженерних лісозахисних конструкцій (підтвердження – позитивна кількісна характеристика екологічної ситуації на агроландшафтах).

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, природно-антропогенні ландшафти, інженерні лісозахисні конструкції, мезоекосистеми, біоценози

Бібліографічний опис

Удод В. М. Екологічна оцінка стану природно-антропогенних ландшафтів в межах дії інженерних лісозахисних конструкцій / В. М. Удод, С. М. Абу Діб // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. - Вип. 14. - С. 80 - 85. : Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset