Вип. 14

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/128

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 20
 • Документ
  Стратегічні фактори еколого-геологічного ризику видобутку сланцевого газу у нафтогазоносних регіонах України
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Яковлєв, Є. О.
  У статті проаналізовані стратегічні фактори еколого-геологічного ризику видобутку сланцевого газу у нафтогазоносних регіонах України. Видобуток сланцевого газу на основі фрекінг-технології супроводжується формуванням у глибоких горизонтах на великих площах техногенних проникних високонапірних зон. Їх особливістю є збільшення проникності глибоких водоносних горизонтів та формування висхідної міграції токсичних забруднень із фрекінг-зони у горизонти прісних підземних вод та поверхневі водні об’єкти (ріки, озера, джерела). Актуальними є дослідження з розробки нормативно-правової та науково-методичної бази використання фрекінг-технології експлуатації родовищ сланцевого газу.
 • Документ
  Структуры данных и процедуры редукции маршрутов в задачах распределения потоков в коммуникационных сетях
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Васянин, В. А.; Ушакова, Л. П.
  Рассматриваются абстрактные типы данных для разработки алгоритмов распределения и маршрутизации потоков в коммуникационных сетях. Предложены процедуры редукции, позволяющие значительно сократить требуемые объемы оперативной памяти для представления структур данных при решении задач проектирования новых маршрутов передачи потоков, когда в качестве исходных маршрутов выступает их произвольное комбинаторное множество. Приведены оценки трудоемкости алгоритмов. Рассмотрен пример построения структур данных и проведен численный эксперимент для проверки работоспособности и вычислительной эффективности предложенных алгоритмов.
 • Документ
  Просторовий аналіз розповсюдження забруднень поверхневих вод і ґрунтів засобами ДЗЗ та ГІС
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Анпілова, Є. С.; Клименко, В. І.; Крета, Д. Л.; Трофимчук, О. М.
  У цій статті запропоновано методи, що дозволяють виявляти закономірності зміни якості поверхневих вод та ґрунтів, зокрема визначати місця підвищеної концентрації забруднюючих речовин, що впливають на їхній екологічний стан, будувати картографічні моделі на основі використання можливостей геоінформаційних систем та матеріалів космічної зйомки.
 • Документ
  Імовірнісний аналіз причин аварійного переповнення водосховища-охолоджувача Хмельницької АЕС
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Романчук, К. Г.; Стефанишин, Д. В.
  Проаналізовано можливі причини аварійного переповнення водосховища-охолоджувача Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) внаслідок паводків на р. Гнилий Ріг. Здійснено оцінку ймовірності аварійного переповнення водосховища ХАЕС та встановлено найбільш ймовірні сценарій та причину розвитку аварійної ситуації при проходженні паводків.
 • Документ
  Прогнозування впливу на довкілля використання твердого альтернативного палива в цементній промисловості
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Хруник, С. Я.
  У відповідності із стандартами серії ISO 14040 здійснено оцінку потенційного впливу на довкілля згорання вугілля та спільного спалювання вугілля і альтернативного палива на основі твердих горючих відходів у процесі випалювання клінкеру в обертових печах за методикою IMPACT 2002+
 • Документ
  Захист людей від випаровувань ртуті у забруднених нею приміщеннях різного призначення
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Повстень, В. О.; Коршун, М. М.; Дмитруха, Т. І.
  Розглянута небезпека ртуті для людей та запропонований варіант розв’язання проблеми захисту людей від випаровувань ртуті у забруднених нею приміщеннях. Запропонований пристрій для очищення повітря від пари ртуті.
 • Документ
  Технологія інвентаризації місць видалення відходів методами дистанційного зондування землі
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Новохацька, Н. А.; Трофимчук, О. М.
  У статті пропонується технологія інвентаризації місць видалення відходів методами дистанційного зондування Землі для створення єдиної бази даних та реєстру сміттєзвалищ, що значно підвищить рівень екологічної безпеки на регіональному і державному рівні та дасть можливість розробити комплекс заходів щодо зменшення впливу на довкілля твердих побутових відходів.
 • Документ
  Щодо оцінки сталості технологічного розвитку
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Полумієнко, С. К.; Рибаков, Л. Є.
  Визначаються основи «технологічного» підходу до проблеми сталого розвитку. Пропонуються методи побудови індикативних оцінок сталості технологічного розвитку та відповідні індекси та індикатори.
 • Документ
  Оценка современного экологического состояния артезианских скважин на территории Керченского полуострова
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Ошкадер, А. В.
  В статье рассмотрена проблема обеспечения Керченского полуострова качественной питьевой водой. Проанализировано экологическое состояние артезианских скважин, как альтернативных источников водоснабжения полуострова. Выявлены нарушения законодательства в сфере водопользования, а также предложены рекомендации по обеспечению экологической безопасности Керченского полуострова.
 • Документ
  Інструменти інформаційно-аналітичного супроводу процесів моніторингу
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Стрижак, О. Є.
  У статті розглядаються питання щодо використання конструктивних властивостей теорії онтологій при проектуванні та побудові інформаційно-аналітичних систем на основі таксономій, як певного типу нормальних систем. Визначаються певні моделі таксономій та їх застосування при вирішенні завдань ІАС. Описуються механізми формування множини таксономій та ієрархій на основі певних властивостей концептів онтологій. Визначаються механізми вирішення задач вибору на основі використання альтернативних тавтологій і таксономічних моделей, які формуються на їх основі.