Вип. 14

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Стратегічні фактори еколого-геологічного ризику видобутку сланцевого газу у нафтогазоносних регіонах України
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Яковлєв, Є. О.
  У статті проаналізовані стратегічні фактори еколого-геологічного ризику видобутку сланцевого газу у нафтогазоносних регіонах України. Видобуток сланцевого газу на основі фрекінг-технології супроводжується формуванням у глибоких горизонтах на великих площах техногенних проникних високонапірних зон. Їх особливістю є збільшення проникності глибоких водоносних горизонтів та формування висхідної міграції токсичних забруднень із фрекінг-зони у горизонти прісних підземних вод та поверхневі водні об’єкти (ріки, озера, джерела). Актуальними є дослідження з розробки нормативно-правової та науково-методичної бази використання фрекінг-технології експлуатації родовищ сланцевого газу.
 • Документ
  Структуры данных и процедуры редукции маршрутов в задачах распределения потоков в коммуникационных сетях
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Васянин, В. А.; Ушакова, Л. П.
  Рассматриваются абстрактные типы данных для разработки алгоритмов распределения и маршрутизации потоков в коммуникационных сетях. Предложены процедуры редукции, позволяющие значительно сократить требуемые объемы оперативной памяти для представления структур данных при решении задач проектирования новых маршрутов передачи потоков, когда в качестве исходных маршрутов выступает их произвольное комбинаторное множество. Приведены оценки трудоемкости алгоритмов. Рассмотрен пример построения структур данных и проведен численный эксперимент для проверки работоспособности и вычислительной эффективности предложенных алгоритмов.
 • Документ
  Просторовий аналіз розповсюдження забруднень поверхневих вод і ґрунтів засобами ДЗЗ та ГІС
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Анпілова, Є. С.; Клименко, В. І.; Крета, Д. Л.; Трофимчук, О. М.
  У цій статті запропоновано методи, що дозволяють виявляти закономірності зміни якості поверхневих вод та ґрунтів, зокрема визначати місця підвищеної концентрації забруднюючих речовин, що впливають на їхній екологічний стан, будувати картографічні моделі на основі використання можливостей геоінформаційних систем та матеріалів космічної зйомки.
 • Документ
  Імовірнісний аналіз причин аварійного переповнення водосховища-охолоджувача Хмельницької АЕС
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Романчук, К. Г.; Стефанишин, Д. В.
  Проаналізовано можливі причини аварійного переповнення водосховища-охолоджувача Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) внаслідок паводків на р. Гнилий Ріг. Здійснено оцінку ймовірності аварійного переповнення водосховища ХАЕС та встановлено найбільш ймовірні сценарій та причину розвитку аварійної ситуації при проходженні паводків.
 • Документ
  Прогнозування впливу на довкілля використання твердого альтернативного палива в цементній промисловості
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Хруник, С. Я.
  У відповідності із стандартами серії ISO 14040 здійснено оцінку потенційного впливу на довкілля згорання вугілля та спільного спалювання вугілля і альтернативного палива на основі твердих горючих відходів у процесі випалювання клінкеру в обертових печах за методикою IMPACT 2002+
 • Документ
  Захист людей від випаровувань ртуті у забруднених нею приміщеннях різного призначення
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Повстень, В. О.; Коршун, М. М.; Дмитруха, Т. І.
  Розглянута небезпека ртуті для людей та запропонований варіант розв’язання проблеми захисту людей від випаровувань ртуті у забруднених нею приміщеннях. Запропонований пристрій для очищення повітря від пари ртуті.
 • Документ
  Технологія інвентаризації місць видалення відходів методами дистанційного зондування землі
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Новохацька, Н. А.; Трофимчук, О. М.
  У статті пропонується технологія інвентаризації місць видалення відходів методами дистанційного зондування Землі для створення єдиної бази даних та реєстру сміттєзвалищ, що значно підвищить рівень екологічної безпеки на регіональному і державному рівні та дасть можливість розробити комплекс заходів щодо зменшення впливу на довкілля твердих побутових відходів.
 • Документ
  Щодо оцінки сталості технологічного розвитку
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Полумієнко, С. К.; Рибаков, Л. Є.
  Визначаються основи «технологічного» підходу до проблеми сталого розвитку. Пропонуються методи побудови індикативних оцінок сталості технологічного розвитку та відповідні індекси та індикатори.
 • Документ
  Оценка современного экологического состояния артезианских скважин на территории Керченского полуострова
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Ошкадер, А. В.
  В статье рассмотрена проблема обеспечения Керченского полуострова качественной питьевой водой. Проанализировано экологическое состояние артезианских скважин, как альтернативных источников водоснабжения полуострова. Выявлены нарушения законодательства в сфере водопользования, а также предложены рекомендации по обеспечению экологической безопасности Керченского полуострова.
 • Документ
  Інструменти інформаційно-аналітичного супроводу процесів моніторингу
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Стрижак, О. Є.
  У статті розглядаються питання щодо використання конструктивних властивостей теорії онтологій при проектуванні та побудові інформаційно-аналітичних систем на основі таксономій, як певного типу нормальних систем. Визначаються певні моделі таксономій та їх застосування при вирішенні завдань ІАС. Описуються механізми формування множини таксономій та ієрархій на основі певних властивостей концептів онтологій. Визначаються механізми вирішення задач вибору на основі використання альтернативних тавтологій і таксономічних моделей, які формуються на їх основі.
 • Документ
  Вимірювання концентрації СО₂ в атмосфері супутником GOSAT та дослідними вежами
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Ваколюк, М. В.
  У статті відображено аналіз результатів вимірів концентрацій СО₂ в атмосфері, отриманих за допомогою дослідних веж, розташованих в різних країнах світу, та вимірів, здійснених супутником GOSAT (Ibuki). Результати вимірів показують річне коливання рівня концентрації СО₂ в атмосфері та її зростання протягом дослідних періодів. Як приклад розглянуто виміри на територію розміщення станції Хеджіхатсол (Угорщина). Отримана порівняльна оцінка вимірів парникового газу, здійснених на даній станції моніторингу за допомогою супутника GOSAT (Ibuki) та дослідної вежі для періоду з січня по вересень 2009 року.
 • Документ
  Удосконалення методів оцінки якості атмосферного повітря із використанням рослин-індикаторів та геоінформаційних технологій
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Горова, А. І.; Бучавий, Ю. В.; Павличенко, А. В.; Миронова, І. Г.
  Досліджено стан атмосферного повітря м. Дніпропетровськ за допомогою методу «Cтерильність пилку» рослин-індикаторів. Проведено моделювання процесів переносу забруднювачів від основних джерел викидів промислових підприємств та картографування території міста за індексами забруднення атмосфери. Встановлено залежність між інтегральним показником ушкодження рослин-індикаторів та комплексним індексом забруднення атмосфери.
 • Документ
  ГІС технології в землеустрої
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Толчевська, О. Є.; Коняєв, Ю. Г.
  Розглянуті найбільш популярні програмні продукти з використанням геоінформаційних систем (ГІС), які забезпечують вирішення різноманітних завдань в землеустрої. Описані основні функції, характеристики, можливості та принципи роботи з програмними засобами. На їх основі наведено порівняльний аналіз програмних засобів. Запропоновані найбільш доступні та інтуїтивно зрозумілі програмно-технічні засоби, які найкраще підходять для вирішення конкретних завдань в землеустрої, таких як нанесення ділянки на карту, конвертація даних в різні формати, складання землевпорядної документації та ін.
 • Документ
  Повышение экологической безопасности территорий с техногенноопасными объектами за счет автоматизации геодезического мониторинга
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Бурачек, В. Г.; Малик, Т. Н.; Олинович, А. С.; Прокопенко, А. Л.
  В статье рассмотрен вариант экологической безопасности техногенноопасных территорий при применении автоматической системы контроля геометрических параметров инженерных объектов в реальном масштабе времени.
 • Документ
  Полевая теория структурных частиц материи и новые аспекты экологии
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Симонов, И. Н.
  Показано, что структурные частицы материи – протон, электрон – это энергетические паттерны, сформированные из стоячей континуальной электромагнитной волны. Вещество – форма проявления свойств континуального поля, дополнительный канал электромагнитного взаимодействия между живой и физической материей.
 • Документ
  Екологічна оцінка стану природно-антропогенних ландшафтів в межах дії інженерних лісозахисних конструкцій
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Удод, В. М.; Абу Діб, С. М.
  Ефективність функціонального стану інженерних лісозахисних конструкцій стосовно відновлення агроландшафтів залежить від зˈясування причинно-наслідкових взаємозв’язків, які виникають в процесі формування та розвитку спеціалізованих мезоекосистем (СМЕ) захисного типу із ненасиченим біоценозом. якісна ідентифікація формування структури СМЕ відбувається саме за рахунок визначення взаємозв’язків між основними компонентами. кількісна ідентифікація формування структури СМЕ відбувається при використанні іконографічної математичної моделі, основою якої є підходи в.і. вернадського щодо виникнення антропогенних ландшафтів. отримані результати показали, що відбувається відновлення антропогенних ландшафтів в межах інженерних лісозахисних конструкцій (підтвердження – позитивна кількісна характеристика екологічної ситуації на агроландшафтах).
 • Документ
  Оцінювання індексу листкової поверхні за даними авіаційної лідарної зйомки
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Попов, М. О.; Семко, І. Д.; Козак, І.
  Проведено стислий огляд існуючих методів оцінювання індексу листкової поверхні LAI. Відзначено, що більшість методів виявляються малоефективними на великих площах рослинності. Для подібних випадків запропонована методика дистанційного оцінювання індексу листкової поверхні, в основі якої – регресійна модель зв’язку між значеннями індексу LAI і даними авіаційної лідарної зйомки. Побудовано рівняння множинної регресії. Наведено результати випробування запропонованої методики, які підтверджують її достаньо високу точність і перспективність.
 • Документ
  Оцінка техногенного впливу авіапідприємств на стан водойм
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Маджд, С. М.
  Проведена комплексна оцінка якості зворотних вод підприємств з експлуатації та ремонту авіаційної техніки. Визначені основні забруднювачі, класи та категорії якості водойм поблизу об'єктів цивільної авіації. Здійснені моніторингові дослідження системи очистки стічних вод авіапідприємств.
 • Документ
  Компьютерное моделирование радиационно-стимулированных процессов в минералах в связи с решением минералогических, материаловедческих и экологических задач (часть вторая)
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Радчук, В. В.; Гречановский, А. Е.; Брик, А. Б.; Шабалин, Б. Г.
  Радиационная устойчивость кварца SiO2, фторапатита Ca10(PO4)6F2, цирконолита CaZrTi2O7, пирохлора Gd2Zr2O7 и периклаза MgO изучена методами компьютерного моделирования. Количество пар Френкеля, которые формируются в структуре минерала после прохождения радиационно выбитого атома тория с энергией 20 кэВ, рассчитано с помощью метода молекулярной динамики. Неэмпирические расчеты методом Хартри-Фока с применением гибридного функционала B3LYP были выполнены для вычисления эффективных зарядов атомов кислорода в минералах. Установлено, что радиационная устойчивость исследованных минералов в значительной степени зависит от типа структуры и от значений эффективных зарядов атомов кислорода. Также установлено, что радиационная устойчивость координационных структур значительно выше, чем ранее изученных островных структур циркона ZrSiO4 и ксенотима YPO4.
 • Документ
  Аналіз досвіду країн ЄС у сфері запобігання негативним наслідкам стихійних лих
  (КНУБА : ІТГІП, 2014) Цікало, О. В.; Іванюта, С. П.
  Проаналізовано актуальні підходи єс у сфері запобігання стихійним лихам різного характеру та пом’якшення їх негативних наслідків. Окреслено перспективи створення в україні сучасних механізмів зниження ризику стихійних лих як дієвого засобу підвищення стійкості держави до негативних наслідків реалізації актуальних загроз природного походження.