Класифікація гуртожитків для молоді

Ескіз недоступний
Дата
2011
Автори
Федченко О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті запропоновано класифікацію гуртожитків для молоді за основними ознаками : тип мешканця , місткість гуртожитку, архітектурно - планувальна організація та система обслуговування .
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, гуртожитки для молоді, класифікація, студентський гуртожиток, архітектурно-планувальна організація, общежития для молодежи, классификация, студенческое общежитие, архитектурно-планировочная организация, dormitories for young people, classification, student dormitory, architecture and planning organization
Бібліографічний опис
Федченко О. В. Класифікація гуртожитків для молоді / О. В. Федченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 461 - 467. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання