Практикум із чисельних методів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Полтораченко, Н. І.
Теренчук, С. А.
Убайдуллаєв, Юсуфжон Нуруллайович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладено основні відомості з чисельних методів відповідно до програми другого курсу. Наведено багато прикладів розв’язку задач з урахуванням збільшення кількості годин для самостійної роботи. Наприкінці кожного розділу запропоновані запитання для самоконтролю та задачі для самостійного розв’язування. Призначено для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Опис
Ключові слова
методи чисельні, Кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Полтораченко Н. І. Практикум із чисельних методів : навч. посіб. / Н. І. Полтораченко, С. А. Теренчук, Ю. Н. Убайдуллаєв ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. − Київ : КНУБА, 2023. − 159 с. - Бібліогр. : с.159.