Електромагнітні екрани з керованими захисними властивостями

Ескіз

Дата

2013-05-23

Автори

Матвєєва, О. Л.
Панова, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

XI Міжнар. наук.-техн. конф. «АВІА-13» 21-23 травня; НАУ.

Анотація

Розроблений гнучкий еластичний металополімерний матеріал, придатний для виготовлення електромагнітних екранів будь-якої конфігурації в залежності від частоти поля і геометричних характеристик екранованої поверхні, приміщення, тощо.

Опис

Основною задачею розробки є створення захисних покриттів великих площ, технологічних у виготовленні та з незмінністю захисних властивостей при облицюванні поверхонь складних конфігурацій. У якості моделі було обрано матеріал на основі епоксидних олігомерів (наповнювач - Al у вигляді пелюстків; товщина 0,25-0,50 мкм; лінійний розмір 20-50 мкм). Зміна захисних властивостей такого матеріалу і зміна співвідношення внеску у них поглинання та відбиття відбувається за рахунок зміни діелектричної проникності (провідності матеріалу) біля межі протікання електроструму [1], що узгоджується з [2]. Рівні екранування електромагнітного поля з частотою 0,9-1,8 ГГц наведені на рис.1. Підвищення екранувального ефекту порівняно з [3], досягнуто за рахунок більш рівномірного розподілу металевих пелюстків у тілі діелектрика та покращення режиму полімеризації матеріалу, який запобігав деформації пелюстків металу. Результат випробувань щодо відбивальних властивостей матеріалу та їх змін в залежності від концентрації металевих пелюстків наведено на рис.2. Недоліки: складність технології та великі терміни виготовлення через повільність процесу полімеризації для отримання необхідних властивостей; велика вагу та крихкість матеріалу. Подолання недоліків досягнуто розробленням та виготовленням еластичного захисного матеріалу. За основу узято гранульований поліпропілен (клас 21, наповнювач-Al пелюстки). Матеріал виготовлявся охолодженням з прокаткою крізь вальці розплаву з різним співвідношенням (за вагою) полімерної та металевої компонент. 32.29

Ключові слова

кафедра фізики, охорона праці, екрани електромагнітні, металополімери

Бібліографічний опис

Матвєєва О.Л. Електромагнітні екрани з керованими захисними властивостями / О.Л. Матвєєва, О.В. Панова // XI Міжнар. наук.-техн. конф. «АВІА-13», 21-23 травня 2013 року /Київ. авіац. ун-т ; голова оргком. Кулик М. С. - Київ : НАУ, 2013. – Т. 5. – С. 32.29 - 32.32. - Бібліогр. : 11 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset