Дослідження системних ознак енергоефективних кластерних організаційних структур архітектурно-будівельної галузі

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Методами системного аналізу виконано дослідження структурних і функціональних ознак вертикально-інтегрованих кластерних систем. Запропоновано концептуальну модель синтезу (конструювання) кластеру. Результати є підґрунтям до розроблення моделі «Енергоефективний архітектурно-будівельний кластер», що передбачає подальше формування наборів вхідних даних та інструментів адаптивного управління агрегованими структурами на основі імітаційного моделювання множини альтернативних стратегій.
Опис
Ключові слова
кластер, енергоефективний архітектурно-будівельний кластер, кластерна організаційна структура, критерії кластеризації, управління, кафедра архітектурних конструкцій
Бібліографічний опис
Микитась М. В. Дослідження системних ознак енергоефективних кластерних організаційних структур архітектурно-будівельної галузі / М. В. Микитась, В. О. Плоский, С. А. Кожедуб // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 35. – С. 68 – 75. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання