Дослідження системних ознак енергоефективних кластерних організаційних структур архітектурно-будівельної галузі

Ескіз

Дата

2018

Автори

Микитась, Максим Вікторович
Плоский, Віталій Олексійович
Кожедуб, Сергій Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Методами системного аналізу виконано дослідження структурних і функціональних ознак вертикально-інтегрованих кластерних систем. Запропоновано концептуальну модель синтезу (конструювання) кластеру. Результати є підґрунтям до розроблення моделі «Енергоефективний архітектурно-будівельний кластер», що передбачає подальше формування наборів вхідних даних та інструментів адаптивного управління агрегованими структурами на основі імітаційного моделювання множини альтернативних стратегій.

Опис

Ключові слова

кластер, енергоефективний архітектурно-будівельний кластер, кластерна організаційна структура, критерії кластеризації, управління, кафедра архітектурних конструкцій

Бібліографічний опис

Микитась М. В. Дослідження системних ознак енергоефективних кластерних організаційних структур архітектурно-будівельної галузі / М. В. Микитась, В. О. Плоский, С. А. Кожедуб // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 35. – С. 68 – 75. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced