Вип. 35

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Связь ошибок измерения температуры с динамикой регулирования теплового объекта
  (КНУБА, 2018) Иносов, Сергей Викторович; Бондарчук, Ольга Вячеславовна
  Дифференцирующий канал общепринятого пропорционально-интегрально- дифференциального (ПИД) регулятора резко усиливает высокочастотные шумы (в т.ч. погрешности измерения регулируемой величины) и делает этот фактор значимым при расчетах динамики регулирования тепловых объектов (несмотря на малость погрешности измерения температуры). В дифференцирующем канале ПИД регулятора всегда предусматривается фильтрация высокочастотных шумов (так называемое "реальное дифференцирование"), что нужно учитывать при динамических расчетах (но обычно не делается). Рекомендуемая область применения ПИД регулятора ограничивается случаями, когда требуется предельно высокое быстродействие от системы автоматического регулирования и, одновременно, объект регулирования имеет очень малый уровень зашумленности (включая шумы измерения) – не больше 0.1 градуса (при рабочем диапазоне порядка 100 градусов). Во всех остальных случаях следует отключать дифференцирующий канал (использовать ПИ алгоритм регулирования).
 • Документ
  Связь ошибок измерения температуры с динамикой регулирования теплового объекта
  (КНУБА, 2018) Иносов, Сергей Викторович; Бондарчук, Ольга Вячеславовна
  Дифференцирующий канал общепринятого пропорционально-интегрально- дифференциального (ПИД) регулятора резко усиливает высокочастотные шумы (в т.ч. погрешности измерения регулируемой величины) и делает этот фактор значимым при расчетах динамики регулирования тепловых объектов (несмотря на малость погрешности измерения температуры). В дифференцирующем канале ПИД регулятора всегда предусматривается фильтрация высокочастотных шумов (так называемое "реальное дифференцирование"), что нужно учитывать при динамических расчетах (но обычно не делается). Рекомендуемая область применения ПИД регулятора ограничивается случаями, когда требуется предельно высокое быстродействие от системы автоматического регулирования и, одновременно, объект регулирования имеет очень малый уровень зашумленности (включая шумы измерения) – не больше 0.1 градуса (при рабочем диапазоне порядка 100 градусов). Во всех остальных случаях следует отключать дифференцирующий канал (использовать ПИ алгоритм регулирования).
 • Документ
  Дослідження поведінки електромагнітної ударно-вібраційної системи в умовах взаємодії з робочим середовищем
  (КНУБА, 2018) Басараб, Володимир Аксенійович; Кравченко, Ігор Миколайович
  Стаття присвячена дослідженню взаємодії робочого середовища (бетонної суміші) з робочим органом електромагнітної ударно-вібраційної установки для віброущільнення будівельних сумішей. Створено дослідно-експериментальний стенд, що включає ударно-вібраційну установку та апаратуру прийому, запису та аналізу даних. Для експериментальних досліджень параметрів середовища використано тензометричне обладнання. Проведено комплекс експериментальних досліджень з використанням методу динамічної петлі гістерезису для висоти суміші до 1 м. Здійснено спектральний аналіз напружень в бетонній суміші та отримано експериментальну закономірність його зміни в процесі ущільнення. Запропоновано нову магнітно-підвішану конструкцію підвіски ударника, що дає змогу реалізовувати полічастотний режим руху.
 • Документ
  Оптимальні методи управлінської діяльності в будівельній організації комбінатного типу
  (КНУБА, 2018) Савенко, Володимир Іванович; Доценко, Сергій Ілліч; Клюєва, Вікторія Василівна; Пальчик, Сергій Петрович; Терещук, Микола Олександрович
  Ефективний розвиток систем управління є одним з найважливіших напрямів підвищення ресурсного потенціалу будівельних організацій. Наявні засоби оцінювання здебільшого базуються на кількох підходах. Тому головною проблемою є формування критерію оптимальності системи управління і закономірностей його використання в різних окремих задачах. А для оцінювання ефективності процесу функціонування будь-якої системи управління і відповідності її стану сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій. Випробувані на практиці методи довели ефективність успішного функціонування будь-яких сучасних систем управління будівництвом, до діяльності яких залучена людина. Такими методами є науковий менеджмент організації, системи управління якістю, згідно міжнародним стандартам ISO 9001-2015 та моделі досконалості EFQM. В Україні на жаль вище керівництво бойкотує впровадження і використання цих потужних, справедливих соціально-виробничих інструментів суспільного прогресу. Свідоме і добросовісне застосування стандартів ISO 9001-2015 і моделі досконалості EFQM, як показує досвід передових підприємств, дає змогу підняти рівень ділової досконалості до рівня 450 – 500 балів за 1000-бальною шкалою EFQM. Для оцінки ефективності процесу функціонування будь-якої системи управління і відповідності її стану сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій. Такий критерій потрібен для аналізу оптимальності цієї системи і прогнозування напряму її модифікації. Для забезпечення своєї домінуючої ролі в розвитку цивілізації людина має: активно розкривати і розвивати даровані їй гуманітарні цінності; створити геном досконалого розвитку людської спільноти.
 • Документ
  Компетентнісний та соціальний портрет ІТ-спеціаліста в Україні: результати GameHub дослідження
  (КНУБА, 2018) Якубів, Валентина Михайлівна
  Сучасний ринок праці ІТ-індустрії розвивається досить динамічно. Проте спостерігається певний дисбаланс щодо попиту і пропозиції на ринку праці ІТ-спеціалістів. Тому важливим є дослідження компетентнісного та соціального портрету сучасних ІТ-спеціалістів в Україні. У процесі дослідження проаналізовано соціально-демографічні характеристики таких працівників, освітній рівень, досвід роботи, спеціальність ІТ-спеціалістів, виявлено основні мотивуючі фактори впливу на ефективність роботи, а також характер зайнятості в ІТ-галузі. Компетентнісний та соціальний портрет ІТ-спеціалістів формувався на основі результатів соціологічних опитувань профільних викладачів, студентів, представників бізнесу в ігровій індустрії. На основі узагальнення результатів GameHub дослідження обґрунтовано перелік компетентностей, якими має володіти майбутній фахівець у ігровій ІТ–сфері (зокрема, загальних, інструментальних та професійних компетентностей).
 • Документ
  Побудова інфраструктури ХНТУ для підготовки розробників комп’ютерних ігор за проектом GameHub
  (КНУБА, 2018) Шерстюк, Володимир Григорович; Ляшенко, Олена Миколаївна; Жарікова, Марина Віталіївна; Кирийчук, Дмитро Леонідович
  Описано впровадження Erasmus+ проекту "University-Enterprises Cooperation in Game Industry in Ukraine" (GameHub) в Херсонському національному технічному університеті. Робота над проектом охоплює моніторинг компетентностей, необхідних для успішної роботи випускників у сфері розроблення комп’ютерних ігор, створення відповідної інфраструктури в університеті для отримання необхідних компетентностей. Реалізація проекту здійснюється завдяки кооперації університету з підприємствами. Подано опис концепції комп'ютерної ігрової лабораторії, що відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців з розроблення крос-платформних комп’ютерних ігор та ігрового контенту.
 • Документ
  Метод побудови дидактичних систем особисто-орієнтованого навчання
  (КНУБА, 2018) Серков, Олександр Анатолійович; Кравець, Валерій Олексійович; Касілов, Олег Вікторович; Заковоротний, Олександр Юрійович; Заволодько, Ганна Едвардівна
  Використання комп’ютерних навчальних систем дає змогу індивідуалізувати процес навчання для кожного учня на ґрунті інформаційних технологій. Метою роботи є керування поведінкою учня за допомогою зміни об’єктивної складності навчального матеріалу згідно із суб’єктивною складністю, яка виникає під час навчання. Задачею є розроблення та теоретичне обґрунтування методів індивідуалізованого підходу студентів для навчання професійним компетенціям шляхом створення індивідуальних траєкторій вилучення та засвоєння знань на ґрунті інформаційних технологій. Сформовано метод організації процесу навчання із використанням комп’ютерної навчальної системи, функціонування якої реалізує особисто-орієнтовану модель учня. Результати експериментального дослідження довели, що за рахунок адаптації кожен з учнів починає працювати з однаковим інтелектуальним навантаженням для різних категорій учнів. Структурування дидактичного матеріалу у вигляді графа, вершинами якого є відповідні розділи контенту, а керування переходами реалізує система контролю засвоєння матеріалу, дає змогу удосконалити процес індивідуалізації навчання.
 • Документ
  Гейміфікація як одна з інноваційних форм навчального процесу
  (КНУБА, 2018) Лященко, Тамара Олексіївна; Гришуніна, Марина Володимирівна; Пічкур, Владислав Романович
  Розглянуто один із актуальних напрямів навчання за кордоном – гейміфікація. Впровадження ігрових елементів у процес навчання дає змогу мотивувати студентів до самостійного вивчення навчального матеріалу. Проаналізовано загальні відомості про гейміфікацію, порівнено традиційний підхід до навчання та гейміфікація, розглянуто детальніше її переваги та недоліки, а також приклади використання гейміфікації в освіті. Обґрунтовано основні етапи створення ігрового механізму та етапи гейміфікування навчального процесу.
 • Документ
  Методи ущільнення даних та перетворення форми інформації у комп’ютерних іграх
  (КНУБА, 2018) Горєлов, Віталій Олевтинович; Іляш, Юрій Юрійович; Ровінський, Віктор Анатолійович
  Розглянуто питання, пов’язані з ущільненням даних та перетворенням форми інформації при розробленні комп’ютерних ігор. Показано методологічний підхід, що дає змогу ефективно реалізувати зменшення об’єму аудіоданих у порівнянні з використанням звичайних музичних файлів зі стисненням. Запропоновано метод та проведено експериментальні дослідження, результати яких можуть бути використані для розроблення ігрового програмного забезпечення. Визначення ефективності методів компресії важливе для подальшого вибору конкретного методу. Розглянуто систему числових характеристик, які дають змогу порівнювати методи між собою, запропоновано комплексний підхід до оцінки коефіцієнта стиснення та показник, який є об'єктивною кількісною характеристикою будь-якого квазізворотного методу стиснення даних. Розглянуто метод перетворення форми інформації при дослідженні подібності ламаних ліній, заданих набором пар координат. Запропоновано перетворення числових значень координат на площині у символьні рядки, які можуть оброблятися засобами систем управління базами даних, що допомагає отримати високу швидкодію і усуває потребу проведення арифметичних обчислень у реальному часі.
 • Документ
  Розробка навчальних відеоігор, заснованих на активізації неявних знань
  (КНУБА, 2018) Лугова, Тетяна Анатоліївна; Блажко, Олександр Анатолійович
  Революція в теорії пізнання в умовах інформаційного суспільства вимагає переоцінки змісту освіти та активізує пошуки найефективніших методів подачі навчального матеріалу. Розглянуто гейміфікацію процесу засвоєння основ економічної математики дітьми дошкільного віку на основі активізації їхніх неявних знань (інтуїції, осяяння, здогадок). Розроблено UML-діаграми гри «Шоколадна математика» з урахуванням скомбінованих моделей MDA (Mechanics, Dynamics and Aesthetics) і DPE (Design, Play and Experience) з метою створення відеогри для Android-пристроїв. З’ясовано, що залучення неявних знань є ефективним допоміжним інструментом у процесі програмування ігор, які допомагають розвинути компетенції, що допоможуть людині адаптуватися до швидких змін сьогодення. Запропонована модель гри прискорить процес адаптації за рахунок підвищення інтерактивності через використання Android-смартфонів.
 • Документ
  Інструментальні особливості автоматного програмування комп’ютерних ігор
  (КНУБА, 2018) Блажко, Олександр Анатолійович; Антонюк, Віктор Вікторович; Трояновська, Юлія Людвигівна
  Підвищення інтересу до гейміфікації бізнес-процесів зобов`язує розробників формалізувати технологічні процеси з використанням Unified Modeling Language (UML) на основі UML-діаграм. Парадигма автоматного програмування для розробки ПЗ на основі кінцевих автоматів спрощує аналіз створеного програмного коду та його тестування. Розглянуто особливості автоматного програмування комп’ютерних ігор при переході від UML-моделювання до реалізації кінцевого автомата сценарію гри, враховуючи форми візуального представлення автоматів плагінами сучасних рушіїв. Результати експериментів із переведення UML-діаграми станів у модельмашини станів виявили основі особливості, які можуть ускладнити процес переводу та підвищити ймовірність помилок реалізації. У подальшому на основі виявлених особливостей буде розроблено алгоритм автоматизованого синтезу покрокових рекомендацій з реалізації UML-діаграми станів для різних плагінів.
 • Документ
  Грант Erasmus+ GameHub – суттєва підтримка ДОННТУ на новому етапі розвитку
  (КНУБА, 2018) Башков, Євген Олександрович; Костюкова, Наталя Стефанівна
  Донецький національний технічний університет – учасник консорціуму виконавців гранту Erasmus+ 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP «GameHub: Співробітництво між підприємствами та університетом в області ігрової індустрії в Україні». У процесі виконання проекту в університеті реалізовано його технічне забезпечення, здійснено навчання його учасників шляхом участі у тренінгах, які проводились європейськими партнерами, та проведено локальні тренінги. Поширення інформації про проект здійснювалось в ході проведення інформаційних днів і круглих столів. Для реалізації співпраці з іншими організаціями підписано договір про співробітництво. Впровадження результатів проекту у навчальний процес полягає у відкритті спеціалізації для підготовки магістрів, інтеграції у дисципліни, що викладаються в університеті, навчальних модулів, розроблених у процесі виконання проекту, а також у виконанні студентами випускових кваліфікаційних робіт за тематикою проекту.
 • Документ
  Дослідження системних ознак енергоефективних кластерних організаційних структур архітектурно-будівельної галузі
  (КНУБА, 2018) Микитась, Максим Вікторович; Плоский, Віталій Олексійович; Кожедуб, Сергій Анатолійович
  Методами системного аналізу виконано дослідження структурних і функціональних ознак вертикально-інтегрованих кластерних систем. Запропоновано концептуальну модель синтезу (конструювання) кластеру. Результати є підґрунтям до розроблення моделі «Енергоефективний архітектурно-будівельний кластер», що передбачає подальше формування наборів вхідних даних та інструментів адаптивного управління агрегованими структурами на основі імітаційного моделювання множини альтернативних стратегій.
 • Документ
  Експертний метод формування інформаційного простору мета-методології управління проектами
  (КНУБА, 2018) Хлевна, Юлія Леонідівна
  Пріоритетним напрямом будь-якої методології управління проектами є покращення процесів управління та виконання проектів. Для цього в методології управління проектами мають реалізовуватись інструменти, які найбільше підходять до умов конкретного підприємства. Вагому роль тут відіграє інформаційний вміст самої методології. Те ж саме можна сказати і про методологію впровадження методологій управління проектами – мета-методологію управління проектами (ММУП). Інформаційний простір ММУП є головним джерелом «перетворення» різних методологій управління проектами (МУП) в орієнтовану на умови конкретного підприємства конкретизовану методологію управління проектами (КМУП). Формування інформаційного простору ММУП базується на визначенні потреби в інструментах КМУП та визначенні величини впливу ММУП на формування цих самих інструментів. Розглянуто питання використання експертних методів до формування інформаційного простору ММУП. Аргументовано залучення до експертизи науковців і практиків. Запропоновано моделі визначення складу експертів, їх опитування та опрацювання результатів опитування.
 • Документ
  Побудова схеми життєвого циклу проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання
  (КНУБА, 2018) Попов, Станіслав Олегович; Попрожук, Олена Олегівна
  Побудовано схеми життєвого циклу проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання на основі аналізу обсягу ресурсного забезпечення. Проаналізовано характерні особливості проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання. На основі проведеного аналізу, враховуючи специфічність діяльності у сфері ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, визначено основні етапи життєвого циклу означених проектів та побудовано схему життєвого циклу проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання. На базі обґрунтування виділення етапів життєвого циклу вказаних проектів доведено доцільність застосування проектноорієнтованого поопераційного підходу до планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання та обґрунтовано важливу роль ресурсного планування у життєвому циклі означених проектів.
 • Документ
  Моделі бізнес-процесів проектно-орієнтованого медичного закладу з використанням методології С4П-управління
  (КНУБА, 2018) Лепський, Владлен Володимирович; Кравцова, Ірина Олексіївна
  Сьогодення вимагає від сфери охорони здоров’я, як і інших сфер народного господарювання, постійних якісних змін. Впровадження проектного підходу в усі галузі, непростий сучасний стан системи охорони здоров'я, процеси інтеграції та євроінтеграції, необхідність відповідності міжнародним нормам, вимогам і стандартам, забезпечення якісними медичними послугами населення, і з іншого боку ‒ наявність залишкового застарілого підходу до управління медичними установами, вимагають всебічного системного вивчення, вдосконалення, адаптації провідного досвіду та розроблення нового методологічного інструментарію інтегрованого управління стосовно саме сфери охорони здоров'я. Запропоноване проведення побудови моделей бізнес-процесів «Як треба» на противагу наявним «Як є» у парадигмі сучасних напрацювань науки управління проектами з урахуванням специфіки управління медичними закладами та реалізації їх проектів дає змогу отримати вигоди від впровадження моделі С4П (Стратегія – Портфелі – Програми – Проекти – Процеси) у діяльність проектно-орієнтованих медичних закладів, вивести інтегроване управління медичними закладами на якісно новий, науково обґрунтований рівень.
 • Документ
  Модификация метода «Дом качества»
  (КНУБА, 2018) Крицкий, Дмитрий Николаевич; Пащук, Юлия Александровна; Крицкая, Ольга Сергеевна; Носач, Анастасия Дмитриевна
  Исследована проблема внедрения философии Total Quality Management (TQM) в сложные проекты. Проведен анализ внедрения TQM в высшие учебные заведения с возможностью адаптации данного подхода к проектам создания сложной техники. Проведен анализ стандартов ISO в рамках системы менеджмента качества. Предложен подход к переходу от постулатов, прописанных в стандартах ISO, к реальному внедрению на практике. Предложен процессный подход, основанный на стандарте PmBoK, который позволяет отслеживать качество продукта и внедрять результаты как в теоретическом, так и в практическом виде при осуществлении подхода TQM в высших учебных заведениях. Предложена модификация метода «Дом качества», предназначенного для планирования и отслеживания изменения уровня качества продукта в ходе реализации проекта за счет изменения способа определения весовых коэффициентов и использования мультипликативного расчета обобщенного нормированного показателя по проекту.
 • Документ
  Динамічній аналіз методів та інструментальних засобів управління зацікавленими сторонами проектів
  (КНУБА, 2018) Гусєва, Юлія Юріївна; Мартиненко, Олександр Сергійович; Чумаченко, Ігор Володимирович
  Одним із ключових факторів, які дослідники та практики розглядають як першопричини провалів, проблем та відхилень від планових показників у проектах, є недооцінювання процесів управління зацікавленими сторонами. Недостатня формалізація процесів стейкхолдер-менеджменту у проектах та обмеженість кількісних методів аналізу зацікавлених сторін та їх вимог є двома основними проблемами, на які звертають увагу дослідники. Проаналізовано розвиток підходів до управління зацікавленими сторонами проектів та організацій з 1984 по 2017 роки. Проведено відповідний аналіз інструментарію теорії зацікавлених сторін. Показано необхідність вдосконалення кількісних методів аналізу зацікавлених сторін проекту та їх вимог, зокрема, необхідність впровадження багатовимірного ресурсного оцінювання. Представлено напрями подальших досліджень, реалізованих авторами.
 • Документ
  Выбор методологий при создании ценностно-управляемой корпоративной системы управления проектами и программами
  (КНУБА, 2018) Бойко, Евгения Григорьевна; Куценко, Марина Николаевна
  Для выбора методологий при создании ценностно-управляемой КСУПП применена формализованная модель генома методологий управления проектами, программами и портфелями проектов, включающая механизмы гармонизации и систематизации знаний о методологиях управления проектами, и разработанная С.Д. Бушуевым и С.И. Неизвесным. Применение геномной модели в разработке и развитии корпоративной системы управления проектами требует определенной модификации этой модели. Такая модификация приведена в данной статье. На основе применения формализованной модели генома методологий управления проектами в исследовании выбрана методология Р2М, как одна из наиболее интегрированных методологий управления проектами и программами, и методология ISO 21504.
 • Документ
  Управление качеством городской среды в проектах развития городских территорий
  (КНУБА, 2018) Азарова, Ирина Борисовна
  . Возрастающие темпы урбанизации во всем мире сопровождаются проблемами развития городских территорий как в развивающихся странах, так и во вполне благополучных. Рост территории городов Украины на фоне сокращения населения страны ведет к неэффективному использованию городских территорий, возникновению транспортных и инфраструктурных проблем. Стратегическое планирование и управление развитием городов, направленное на повышение качества городской среды, сталкивается с целым рядом проблем, в том числе – методологических. Поэтому настоящая публикация посвящена анализу основных проблем в методологии управления качеством городской среды, а также поиску наиболее перспективных подходов к решению данных проблем. Выявлены основные противоречия и недостатки существующих подходов в работе с качеством городской среды, а также определены перспективные направления совершенствования данных подходов на базе методологии проектного менеджмента. Результаты данного исследования могут быть основой для поиска критериев и показателей оценки качества городской среды.