Вип. 35

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/361

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 21
 • Документ
  Связь ошибок измерения температуры с динамикой регулирования теплового объекта
  (КНУБА, 2018) Иносов, Сергей Викторович; Бондарчук, Ольга Вячеславовна
  Дифференцирующий канал общепринятого пропорционально-интегрально- дифференциального (ПИД) регулятора резко усиливает высокочастотные шумы (в т.ч. погрешности измерения регулируемой величины) и делает этот фактор значимым при расчетах динамики регулирования тепловых объектов (несмотря на малость погрешности измерения температуры). В дифференцирующем канале ПИД регулятора всегда предусматривается фильтрация высокочастотных шумов (так называемое "реальное дифференцирование"), что нужно учитывать при динамических расчетах (но обычно не делается). Рекомендуемая область применения ПИД регулятора ограничивается случаями, когда требуется предельно высокое быстродействие от системы автоматического регулирования и, одновременно, объект регулирования имеет очень малый уровень зашумленности (включая шумы измерения) – не больше 0.1 градуса (при рабочем диапазоне порядка 100 градусов). Во всех остальных случаях следует отключать дифференцирующий канал (использовать ПИ алгоритм регулирования).
 • Документ
  Связь ошибок измерения температуры с динамикой регулирования теплового объекта
  (КНУБА, 2018) Иносов, Сергей Викторович; Бондарчук, Ольга Вячеславовна
  Дифференцирующий канал общепринятого пропорционально-интегрально- дифференциального (ПИД) регулятора резко усиливает высокочастотные шумы (в т.ч. погрешности измерения регулируемой величины) и делает этот фактор значимым при расчетах динамики регулирования тепловых объектов (несмотря на малость погрешности измерения температуры). В дифференцирующем канале ПИД регулятора всегда предусматривается фильтрация высокочастотных шумов (так называемое "реальное дифференцирование"), что нужно учитывать при динамических расчетах (но обычно не делается). Рекомендуемая область применения ПИД регулятора ограничивается случаями, когда требуется предельно высокое быстродействие от системы автоматического регулирования и, одновременно, объект регулирования имеет очень малый уровень зашумленности (включая шумы измерения) – не больше 0.1 градуса (при рабочем диапазоне порядка 100 градусов). Во всех остальных случаях следует отключать дифференцирующий канал (использовать ПИ алгоритм регулирования).
 • Документ
  Дослідження поведінки електромагнітної ударно-вібраційної системи в умовах взаємодії з робочим середовищем
  (КНУБА, 2018) Басараб, Володимир Аксенійович; Кравченко, Ігор Миколайович
  Стаття присвячена дослідженню взаємодії робочого середовища (бетонної суміші) з робочим органом електромагнітної ударно-вібраційної установки для віброущільнення будівельних сумішей. Створено дослідно-експериментальний стенд, що включає ударно-вібраційну установку та апаратуру прийому, запису та аналізу даних. Для експериментальних досліджень параметрів середовища використано тензометричне обладнання. Проведено комплекс експериментальних досліджень з використанням методу динамічної петлі гістерезису для висоти суміші до 1 м. Здійснено спектральний аналіз напружень в бетонній суміші та отримано експериментальну закономірність його зміни в процесі ущільнення. Запропоновано нову магнітно-підвішану конструкцію підвіски ударника, що дає змогу реалізовувати полічастотний режим руху.
 • Документ
  Оптимальні методи управлінської діяльності в будівельній організації комбінатного типу
  (КНУБА, 2018) Савенко, Володимир Іванович; Доценко, Сергій Ілліч; Клюєва, Вікторія Василівна; Пальчик, Сергій Петрович; Терещук, Микола Олександрович
  Ефективний розвиток систем управління є одним з найважливіших напрямів підвищення ресурсного потенціалу будівельних організацій. Наявні засоби оцінювання здебільшого базуються на кількох підходах. Тому головною проблемою є формування критерію оптимальності системи управління і закономірностей його використання в різних окремих задачах. А для оцінювання ефективності процесу функціонування будь-якої системи управління і відповідності її стану сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій. Випробувані на практиці методи довели ефективність успішного функціонування будь-яких сучасних систем управління будівництвом, до діяльності яких залучена людина. Такими методами є науковий менеджмент організації, системи управління якістю, згідно міжнародним стандартам ISO 9001-2015 та моделі досконалості EFQM. В Україні на жаль вище керівництво бойкотує впровадження і використання цих потужних, справедливих соціально-виробничих інструментів суспільного прогресу. Свідоме і добросовісне застосування стандартів ISO 9001-2015 і моделі досконалості EFQM, як показує досвід передових підприємств, дає змогу підняти рівень ділової досконалості до рівня 450 – 500 балів за 1000-бальною шкалою EFQM. Для оцінки ефективності процесу функціонування будь-якої системи управління і відповідності її стану сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій. Такий критерій потрібен для аналізу оптимальності цієї системи і прогнозування напряму її модифікації. Для забезпечення своєї домінуючої ролі в розвитку цивілізації людина має: активно розкривати і розвивати даровані їй гуманітарні цінності; створити геном досконалого розвитку людської спільноти.
 • Документ
  Компетентнісний та соціальний портрет ІТ-спеціаліста в Україні: результати GameHub дослідження
  (КНУБА, 2018) Якубів, Валентина Михайлівна
  Сучасний ринок праці ІТ-індустрії розвивається досить динамічно. Проте спостерігається певний дисбаланс щодо попиту і пропозиції на ринку праці ІТ-спеціалістів. Тому важливим є дослідження компетентнісного та соціального портрету сучасних ІТ-спеціалістів в Україні. У процесі дослідження проаналізовано соціально-демографічні характеристики таких працівників, освітній рівень, досвід роботи, спеціальність ІТ-спеціалістів, виявлено основні мотивуючі фактори впливу на ефективність роботи, а також характер зайнятості в ІТ-галузі. Компетентнісний та соціальний портрет ІТ-спеціалістів формувався на основі результатів соціологічних опитувань профільних викладачів, студентів, представників бізнесу в ігровій індустрії. На основі узагальнення результатів GameHub дослідження обґрунтовано перелік компетентностей, якими має володіти майбутній фахівець у ігровій ІТ–сфері (зокрема, загальних, інструментальних та професійних компетентностей).
 • Документ
  Побудова інфраструктури ХНТУ для підготовки розробників комп’ютерних ігор за проектом GameHub
  (КНУБА, 2018) Шерстюк, Володимир Григорович; Ляшенко, Олена Миколаївна; Жарікова, Марина Віталіївна; Кирийчук, Дмитро Леонідович
  Описано впровадження Erasmus+ проекту "University-Enterprises Cooperation in Game Industry in Ukraine" (GameHub) в Херсонському національному технічному університеті. Робота над проектом охоплює моніторинг компетентностей, необхідних для успішної роботи випускників у сфері розроблення комп’ютерних ігор, створення відповідної інфраструктури в університеті для отримання необхідних компетентностей. Реалізація проекту здійснюється завдяки кооперації університету з підприємствами. Подано опис концепції комп'ютерної ігрової лабораторії, що відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців з розроблення крос-платформних комп’ютерних ігор та ігрового контенту.
 • Документ
  Метод побудови дидактичних систем особисто-орієнтованого навчання
  (КНУБА, 2018) Серков, Олександр Анатолійович; Кравець, Валерій Олексійович; Касілов, Олег Вікторович; Заковоротний, Олександр Юрійович; Заволодько, Ганна Едвардівна
  Використання комп’ютерних навчальних систем дає змогу індивідуалізувати процес навчання для кожного учня на ґрунті інформаційних технологій. Метою роботи є керування поведінкою учня за допомогою зміни об’єктивної складності навчального матеріалу згідно із суб’єктивною складністю, яка виникає під час навчання. Задачею є розроблення та теоретичне обґрунтування методів індивідуалізованого підходу студентів для навчання професійним компетенціям шляхом створення індивідуальних траєкторій вилучення та засвоєння знань на ґрунті інформаційних технологій. Сформовано метод організації процесу навчання із використанням комп’ютерної навчальної системи, функціонування якої реалізує особисто-орієнтовану модель учня. Результати експериментального дослідження довели, що за рахунок адаптації кожен з учнів починає працювати з однаковим інтелектуальним навантаженням для різних категорій учнів. Структурування дидактичного матеріалу у вигляді графа, вершинами якого є відповідні розділи контенту, а керування переходами реалізує система контролю засвоєння матеріалу, дає змогу удосконалити процес індивідуалізації навчання.
 • Документ
  Гейміфікація як одна з інноваційних форм навчального процесу
  (КНУБА, 2018) Лященко, Тамара Олексіївна; Гришуніна, Марина Володимирівна; Пічкур, Владислав Романович
  Розглянуто один із актуальних напрямів навчання за кордоном – гейміфікація. Впровадження ігрових елементів у процес навчання дає змогу мотивувати студентів до самостійного вивчення навчального матеріалу. Проаналізовано загальні відомості про гейміфікацію, порівнено традиційний підхід до навчання та гейміфікація, розглянуто детальніше її переваги та недоліки, а також приклади використання гейміфікації в освіті. Обґрунтовано основні етапи створення ігрового механізму та етапи гейміфікування навчального процесу.
 • Документ
  Методи ущільнення даних та перетворення форми інформації у комп’ютерних іграх
  (КНУБА, 2018) Горєлов, Віталій Олевтинович; Іляш, Юрій Юрійович; Ровінський, Віктор Анатолійович
  Розглянуто питання, пов’язані з ущільненням даних та перетворенням форми інформації при розробленні комп’ютерних ігор. Показано методологічний підхід, що дає змогу ефективно реалізувати зменшення об’єму аудіоданих у порівнянні з використанням звичайних музичних файлів зі стисненням. Запропоновано метод та проведено експериментальні дослідження, результати яких можуть бути використані для розроблення ігрового програмного забезпечення. Визначення ефективності методів компресії важливе для подальшого вибору конкретного методу. Розглянуто систему числових характеристик, які дають змогу порівнювати методи між собою, запропоновано комплексний підхід до оцінки коефіцієнта стиснення та показник, який є об'єктивною кількісною характеристикою будь-якого квазізворотного методу стиснення даних. Розглянуто метод перетворення форми інформації при дослідженні подібності ламаних ліній, заданих набором пар координат. Запропоновано перетворення числових значень координат на площині у символьні рядки, які можуть оброблятися засобами систем управління базами даних, що допомагає отримати високу швидкодію і усуває потребу проведення арифметичних обчислень у реальному часі.
 • Документ
  Розробка навчальних відеоігор, заснованих на активізації неявних знань
  (КНУБА, 2018) Лугова, Тетяна Анатоліївна; Блажко, Олександр Анатолійович
  Революція в теорії пізнання в умовах інформаційного суспільства вимагає переоцінки змісту освіти та активізує пошуки найефективніших методів подачі навчального матеріалу. Розглянуто гейміфікацію процесу засвоєння основ економічної математики дітьми дошкільного віку на основі активізації їхніх неявних знань (інтуїції, осяяння, здогадок). Розроблено UML-діаграми гри «Шоколадна математика» з урахуванням скомбінованих моделей MDA (Mechanics, Dynamics and Aesthetics) і DPE (Design, Play and Experience) з метою створення відеогри для Android-пристроїв. З’ясовано, що залучення неявних знань є ефективним допоміжним інструментом у процесі програмування ігор, які допомагають розвинути компетенції, що допоможуть людині адаптуватися до швидких змін сьогодення. Запропонована модель гри прискорить процес адаптації за рахунок підвищення інтерактивності через використання Android-смартфонів.