Алгоритм розв'язування просторової задачі термов'язкопружнопластичності призматичних тіл з урахуванням пошкодженості

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено алгоритм з екстраполяцією переміщень для розв’язання просторових задач термов’язкопружнопластичності призматичних тіл з урахуванням пошкодженості матеріалу на основі напіваналітичного методу скінчених елементів (НМСЕ) і проведено дослідження його достовірності і ефективності на тестових прикладах.
Опис
Ключові слова
термов’язкопружнопластичность призматичних тіл, просторова задача, призматичне тіло, алгоритм з екстраполяцією переміщень
Бібліографічний опис
Алгоритм розв'язування просторової задачі термов'язкопружнопластичності призматичних тіл з урахуванням пошкодженості / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, В. П. Андрієвський // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; від. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 78. - С. 3-17. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання