Модальний аналіз морських стаціонарних платформ на палях

Ескіз

Дата

2016

Автори

Мицюк, С. В.
Остапенко, Р. М.
Чернявський, Д. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано вплив вибору розрахункових схем на динамічні показники кригостійких морських стаціонарних платформ. Показано, що врахування піддатливості пальових фундаментів та ґрунтової основи при динамічному розрахунку зі збільшенням глибини встановлення платформ приводить до зміни величин динамічних показників порівняно з «жорсткими» дискретними розрахунковими схемами, що, в свою чергу, впливає на напружено – деформований стан елементів платформ.

Опис

Ключові слова

морська стаціонарна платформа (МСП), піддатливість пальової основи, дискретні моделі МСП, динамічний розрахунок, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Мицюк С. В. Модальний аналіз морських стаціонарних платформ на палях / С. В. Мицюк, Р. М. Остапенко, Д. О. Чернявський // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2016. – Вип. 97. – С. 205-213. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced