Вип. 97

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/231

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 12
 • Документ
  Постановка двовимірних задач деформування і континуального руйнування в неоднорідному температурному полі
  (КНУБА, 2016) Пискунов, С. О.; Валер, В. В.
  Наведені вихідні співвідношення задачі термов’язкопружнопластичності і континуального руйнування, застосовуючи теорію Ю.М. Работнова. Наведений опис косокутного універсального скінченного елемента для моделювання плоских об’єктів. На основі розв’язку тестових задач, доведена достовірність результатів, отриманих на основі універсального СЕ для задач термов’язкопружнопластичності.
 • Документ
  Постановка задачі про вплив геометричної нелінійності на несучу здатність і закритичну поведінку тонкостінних та комбінованих вісесиметричних тіл
  (КНУБА, 2016) Максим’юк, Ю. В.
  В роботі викладено постановку задачі для визначення несучої здатності і закритичної поведінки тонкостінних та комбінованих вісесиметричних тіл з урахуванням геометричної нелінійності. Описаний клас об’єктів, для яких необхідний даний розрахунок. Наведені вихідні співвідношення теорії пластичної течії та нелінійної теорії пружності.
 • Документ
  Ефективність і проблеми моніторингу великорозмірних будівельних споруд
  (КНУБА, 2016) Гайдайчук, В. В.; Котенко, К. Е.
  У статті розглянуті загальні проблеми моніторингу технічного стану великорозмірних будівельних споруд. Приводиться аналіз особливостей діючих систем моніторингу та оцінюється їх ефективність залежно від конструктивних особливостей споруди та її призначення. Виділяються можливі недоліки при виборі та доопрацюванні системи моніторингу.
 • Документ
  Вплив попереднього нагріву та зміни умов комбінованого закріплення контуру на стійкість і власні коливання пологих панелей при дії тиску
  (КНУБА, 2016) Кривенко, О. П.
  Вивчається вплив попереднього нагріву на втрату стійкості та власні коливання пружної пологої квадратної у плані сферичної панелі при комбінованому закріпленні контуру: одна частина контуру жорстко затиснута, інша має шарнірне опирання. Розглядається послідовна зміна одного типу кінематичних граничних умов на інший. Порівнюються два варіанти часткової заміни жорсткого затиснення контуру панелі на шарнірне опирання. На кожному кроці навантаження власні частоти і форми коливань панелі визначаються з урахуванням наявності попереднього напруження конструкції від дії статичного термосилового навантаження.
 • Документ
  Оцінка максимального значення осьової сили стиснення оболонки при нечітких даних як задача невизначеного програмування
  (КНУБА, 2016) Бараненко, В. О.; Волчок, Д. Л.
  Розглянуто задачу визначення максимального значення осьової сили, яка стискує кругову циліндричну ізотропну оболонку за умов стійкості та міцності, при нечіткому завданні вихідних даних – радіусі і товщині типу «близько до», «приблизно». Фаззіфікація цих даних виконана за допомогою уведення нечітких чисел. Для їх опису взято функцію належності, яка має трикутний та гаусів вигляд. Формулюється оптимізаційна задача, яка належить до класу ССР – моделей невизначеного програмування. В роботі подається обчислювальний алгоритм реалізації моделі, який базується на використанні методу Монте-Карло. Наведено декілька числових експериментів щодо вивчення впливу нечіткої інформації на величину шуканої сили.
 • Документ
  Аналіз напружено-деформованого стану фундаментної плити багатоповерхового будинку
  (КНУБА, 2016) Пискунов, С. О.; Аль-Хуссейн К.
  В статті представлені результати визначення напружено-деформованого стану фундаментної плити на пальовій основі із використанням напіваналітичного метода скінчених елементів (НМСЕ). Проведено порівняння результатів, отриманих для випадку одніорідного та неоднорідного ґрунтового масиву та в двомірній та просторовій постановках.
 • Документ
  The application of jet grouting technology to reduce ground deformation of construction the metro line in Ho Chi Minh City
  (КНУБА, 2016) Nguyen Anh Tuan, Nguyen Anh Tuan; Tran Duc Chinh, Tran Duc Chinh; Nguyen Thanh Dat, Nguyen Thanh Dat
  Slump and subsidence of surface deformation are concerned mostly in the process of construction of the Metro, especially in a weak soil environment, which affects the existence of buildings on the ground. This article introduces the application of Jet Grouting technology to reduce deformation of the surface when the Metro tunnel is constructed in the geological condition of the area of Ho Chi Minh City. Jet Grouting is the mixture of soil and cement (Soilcrete) created by the method of drilling the high grout pressure. Using Jet Grouting to strengthen the ground around the tunnel is seen as an effective solution to reduce surface subsidence.
 • Документ
  Аналіз впливу вітрового навантаження на cтохастичну поведінку паливного резервуара
  (КНУБА, 2016) Лук’янченко, О. О.; Ворона, Ю.В.; Костіна, О. В.; Геращенко, О. В.
  Побудовані імовірнісні моделі вітрового навантаження з урахуванням обмежених метеорологічних даних місцевості у вигляді квазістаціонарного диференціального випадкового процесу та послідовності екстремальних значень вітрового навантаження, яке описується подвійним експоненціальним законом розподілу Гумбеля. За допомогою неперервного вейвлет-перетворення отримані частотно-часові вейвлет-спектри відрізків реалізацій вітрового навантаження. Застосовані базисні неортогональні нормовані вейвлет-функції Морле (Morlet), Пауля (Paul) та «мексиканський капелюх» (Mexican Hat). Досліджена нелінійна поведінка паливного резервуара в системі із захисною ємністю за допомогою модифікованого методу Ньютона-Рафсона при статичній дії вітру. Виконано модальний аналіз системи методом Ланцоша. Застосовано спектральний метод оцінки відгуків системи у вигляді переміщень, напружень та прискорень при досліджені її стохастичної поведінки.
 • Документ
  Визначення навантажень від масиву грунтових сипучих порід при проектуванні підземних споруд
  (КНУБА, 2016) Солодей, І. І.; Затилюк, Г. А.
  В роботі розглянуто найбільш поширені гіпотези обчислення навантажень від массиву грунтових сипучих порід: про силове гравітаційне поле, рівень напруженості якого зростає прямо пропорційно глибині відносно поверхні землі та зводу обвалення для нестійких порід. Дана оцінка можливості використання метода скінченних елементів при дослідженні напружено-деформованого стану підземних споруд в залежності від глибини їх закладання.
 • Документ
  Коливання морської бурової платформи при сейсмічному збуренні основи
  (КНУБА, 2016) Ворона, Ю. В.; Щербій, В. І.
  Досліджується реакція морської бурової платформи на сейсмічне збурення основи. Порівнюються результати, отримані за прямим динамічним методом з використанням синтезованих акселерограм та за допомогою лінійно-