Нерівномірність розвитку регіонів України

Ескіз

Дата

2016

Автори

Мельник, Максим Борисович
Сухінов, В’ячеслав Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Ознакою сучасного розвитку України є посилення міжрегіональної нерівномірності та виникнення значних відмінностей у економічних системах різних регіонів. Така незбалансованість призводить до економічного домінування одних регіонів над іншими. Якщо тенденція збільшення розриву між рівнем соціально-економічного розвитку регіонів зростає, то регіонально-економічний простір стає неповним. Це є основним фактором дестабілізації, що ускладнює перехід до сталого розвитку. Пошукам вирішення проблем диспропорцій в розвитку різних регіонів займалися вітчизняні вчені, зокрема 3.Варналій, В.Геєць, Б.Данилишин., В.Василик, К.Павлюк, О.Кириленко, О.Амоші, Б.Заблоцький, І.Лукінова та ін.

Опис

Ключові слова

міжрегіональна нерівномірність, нерівномірність розвитку регіонів, кафедра політичних наук

Бібліографічний опис

Мельник М. Б. Нерівномірність розвитку регіонів України / М. Б. Мельник, В. О. Сухінов // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 - 15 грудня 2016 р. - С. 258 - 261. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced