Метод планування та контролю виконання робіт проекту на основі інформаційно-ресурсної моделі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Домбровський, Михайло Збишекович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Результативність, своєчасність і ефективність виконання робіт проекту значною мірою залежить від забезпечення ухвалення рішень структурованою інформацією у вигляді знань, які треба формувати в процесі управління проектом. Визначено, що необхідна комбінація ресурсів і структури проектних дій, яка задовольняє вимоги відносно об'єму запланованих робіт проекту, оцінюється за інформаційним образом майбутнього продукту проекту і даними відносно фактичного стану виконання робіт у встановлені моменти часу. Розроблена модель формування і візуалізації планової траекторії виконання робіт проекту, яка базується на математичному апараті теорії регресійного аналізу, а метод факторного аналізу дає можливість оцінити вплив чинників на прогнозований розвиток об'єму виконаних робіт проекту і розрахувати відхилення від запланованих результатів на основі фактичних даних. Поетапне відстежування виконаного об'єму дозволяє менеджерові проекту прогнозувати як успішне його завершення, так і ризики відхилення від запланованих об'ємів, які найбільшою мірою сприяють успішній реалізації проектів.
Опис
Ключові слова
інформаційно-ресурсна модель, формування і візуалізація траєкторії виконання, регресійно-факторний аналіз, інформаційний образ продукту, структура проектних дій
Бібліографічний опис
Домбровський М. З. Метод планування та контролю виконання робіт проекту на основі інформаційно-ресурсної моделі / М. З. Домбровський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 32 - 39. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання