Містобудівна класифікація субєктів економічної діяльності

Ескіз

Дата

2013

Автори

Дьомін, М. М.
Сигнаївська, О. І.
Орел, А. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

З метою закладення підвалин єдиного містобудівного тезаурусу в статті виконано комплексний термінологічний аналіз діючої законодавчої, нормативної і науково-методичної бази відносно первинного системоформуючого об’єкту містобудівних систем – суб’єктів економічної діяльності – підприємств (установ, організацій). Розроблено класифікацію типів суб’єктів економічної діяльності, структуровану за видами функціональної спеціалізації, гармонізовану з КВЕДом (Класифікацією видів економічної діяльності). Дана класифікація створена для організації обліку та забезпечення можливості створення автоматизованої інформаційної системи – системи містобудівного кадастру, містобудівного банку данних.

Опис

Ключові слова

кафедра міського будівництва, містобудівна діяльність, містобудівні системи, первинні об’єкти містобудування - суб’єкти економічної діяльності – підприємства (установи, організації), містобудівна класифікація видів економічної діяльності населення, функціональна структура, показники, градостроительная деятельность, градостроительная классификация видов экономической деятельности населения, функциональная структура, показатели, urban development, town planning system, the primary objects of urban development - economic entities - enterprises (institutions, organizations), town planning classification of economic activities of the population, the functional structure, indicators, градостроительные системы, первичные объекты градостроительства - субъекты экономической деятельности - предприятия (учреждения, организации)

Бібліографічний опис

Дьомін М. М. Містобудівна класифікація субєктів економічної діяльності / М. М. Дьомін, О. І. Сигнаївська, А. А. Орел // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 49. – С. 171 - 193. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset