Вип. 49

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 34
 • Документ
  Особливості реалізації проекту спостережень за зсувними процесами на прикладі будівництва житлового комплексу у м. Києві
  (КНУБА, 2013) Шульц, Р. В.; Анненков, А. О.; Хайлак, А. М.
  Розглянуто методику розроблення проекту спостережень за зсувами. Наведено методику виконання попереднього розрахунку точності при виконанні геодезичних спостережень за зсувними процесами. Представлено перші результати отримані при спостереженнях за зсувом в зоні будівництва житлового комплексу на схилі р. Дніпро у м. Києві.
 • Документ
  Теорія надійності споруд та її застосування в задачах захисту території
  (КНУБА, 2013) Усаковський, С. Б.
  Розглянуті інженерні задачі, в яких методи теорії надійності використані як інструменти дослідження.
 • Документ
  Фактори що визначають ефективність використання земельних ділянок у містах
  (КНУБА, 2013) Тацій, Ю. О.
  Розглянуті фактори, які мають бути враховані при прийнятті рішення щодо оптимального використання земельних ділянок у містах. Особливій акцент зроблений на аналізі впливу таких факторів, як: нерозривний зв'язок з землею будівель і споруд; унікальність та неповторність нерухомості, залежність від середовища; тривалий час виведення нерухомості на ринок; сегментування ринку; низька ліквідність нерухомості; циклічність і сезонність.
 • Документ
  Уточнення параметрів гравітаційного поля землі за даними супутникової градієнтометрії
  (КНУБА, 2013) Старовєров, В. С.; Артемчук, В. О.
  Розглянуто і проаналізовано загальний порядок і основні етапи моделювання гравітаційного поля Землі з використанням даних диференціальної супутникової градієнтометрії.
 • Документ
  Три варіанти редукції рівнянь плоскої задачі теорії пружності методом “прямих”
  (КНУБА, 2013) Станкевич, А. М.; Левківський, Д. В.
  Для зниження вимірності вихідних рівнянь плоскої задачі теорії пружності у роботі запропоновано застосовувати класичний варіант метода “прямих” у поєднанні з узагальненим методом Бубнова-Гальоркіна-Петрова. Як координатні функції використовуються кусково-лінійні фінітні функції. На основі даного підходу розроблено 3 варіанти редукованих диференціальних рівнянь: рівняння в моментах, коефіцієнтах, та рівняння мішаного типу. Отримані рівняння пропонується розв’язувати чисельно, за допомогою метода дискретної ортогоналізації С. К. Годунова. На конкретному прикладі показана збіжність отриманих результатів за трьома підходами.
 • Документ
  Безбар’єрне міське середовище: ситуація в Україні та закордонний досвід
  (КНУБА, 2013) Семерун, Ю. А.
  Термін безбар'єрне середовище в більшості випадків вживається при згадці про людей з обмеженими фізичними можливостями, що використовують інвалідні коляски. Безбар'єрне середовище передбачає наявність пандусів і тротуарів з хорошим рівним покриттям, досить широких дверей та інших елементів зовнішнього середовища, що полегшують пересування маломобільних груп населення. Але інваліди-колясочники - це тільки частина населення, яким наявність безбар'єрного середовища дозволить вільно пересуватися по місту і відвідувати магазини, установи, заклади та інші об'єкти. Адже до маломобільних груп населення, крім осіб з обмеженими фізичними можливостями, відповідно до законодавства, також належать: тимчасово непрацездатні, пішоходи з дитячими колясками, вагітні жінки і т.п. До цієї ж категорії належать люди похилого віку і діти, мобільність і координація руху яких обмежені внаслідок вікових особливостей. Для всіх їх наявність безбар'єрного середовища є фактором, що істотно впливає на якість життя. Згідно світовим статистичними даними у будь-який момент користувачами елементів безбар'єрного середовища є від чверті до третини населення. А якщо простежити пильніше, то кожна людина в різні періоди свого життя використовує ці елементи, якщо звичайно вони створені, адже вони істотно поліпшують якість життя.
 • Документ
  Проблема безопасности движения пешеходов в тёмное время суток и пути её решения
  (КНУБА, 2013) Рейцен, Е. А.; Кучеренко, Н. Н.
  В этой части статьи (вторая часть будет опубликована в следующем выпуске данного сборника) освещаются итоги международных конференций по наружному освещению в Париже (15-16 апреля 2013 г.) и по безопасности движения пешеходов и велосипедистов в Киеве (20-21 июня 2013 г.) и вклад представителей КНУСА в решения указанной проблемы.
 • Документ
  Використання геоінформаційних технологій у вирішенні проблем з підтопленням територій
  (КНУБА, 2013) Приймаченко, О. В.; Кобзар, О. В.
  Розглянуті основні проблеми, пов’язані з підтопленням. Визначені шляхи попередження та вирішення цих проблем. Запропоновано використання геоінформаційних технологій (ГІС) в боротьбі з підтопленням, що дозволить підвищити рівень і якість моніторингу територій, оперативність та ефективність вирішення задач в області інженерної підготовки територій при значному зниженні сукупних витрат на вибір раціональних варіантів.
 • Документ
  До 65-річчя спеціальності «Міське будівництво і господарство» (Із досвіду науково-дослідної роботи кафедри міського будівництва КНУБА)
  (КНУБА, 2013) Рейцен, Є. О.
  У статті розглядається досвід науково-дослідної роботи студентів і викладачів кафедри міського будівництва КІБІ – КНУБА за 50 років (1963–2013).
 • Документ
  Методы прогнозирования спроса на рынке услуг автосервиса в г. Киеве
  (КНУБА, 2013) Петруня, О. М.
  Методы прогнозирования спроса на рынке услуг влияют на принятие решений о дальнейшей деятельности (прогнозирования спроса) предприятий автосервиса. Статистическое и экспертное прогнозирование было использовано для анализа работы предприятий по техническому обслуживанию г. Киева.
 • Документ
  Історія формування архітектурних об’єктів на складних територіях. Аналіз I періоду
  (КНУБА, 2013) Откаленко-Повалінська, М. Ю.
  Визначаються способи будівельного освоєння складних територій, методи та прийоми архітектурно-конструктивної адаптації будівель, як способу, здатного відповідати запитам українського суспільства у процесі його розвитку, встановлюється періодизація історії формування архітектурних об’єктів на складних територіях(ОнаСТ), Аналізується перший період.
 • Документ
  Дослідження моделей технології виконання робіт при зведенні монолітного каркасу з поруч розташованими будівлями
  (КНУБА, 2013) Осипов, О. Ф.; Старостіна, Г. В.
  Представлений огляд нормативної літератури щодо питання будівництва в умовах ущільненої забудови. Запропоновані моделі технології виконання будівельних процесів при зведенні монолітних каркасів в умовах ущільненої забудови: тимчасове відселення людей в частині будівлі, що розташована в небезпечній зоні; влаштування захисного екрану над частиною будівлі; зміна технології виконання та механізації будівельних процесів.
 • Документ
  Експлуатаційна продуктивність екскаватора при розробці котлованів в умовах щільної міської забудови
  (КНУБА, 2013) Осипов, А. Ф.; Казимір, Д. В.
  Висвітлено особливості екскаваторної розробки котлованів в умовах щільної міської забудови. Характер розвитку фронту робіт за даних умов та його вплив на коефіцієнт використання екскаватора в часі.
 • Документ
  Основные положения методологии формализации факторов, влияющих на технологию реконструкции
  (КНУБА, 2013) Осипов, А. Ф.
  У статті викладені декомпозиція задачі, основні принципи, прийняті концепції і допущення, що лежать в основі методології формалізації факторів впливу при реконструкції будівель, промислової та цивільної забудови.
 • Документ
  Загальна методика дослідження проблеми формування місць неорганізованої рекреації
  (КНУБА, 2013) Омшанська, А. Г.
  Розглянуті основні наукові методи дослідження та вирі-шення проблеми формування місць неорганізованої рекреації, які застосовуються у сучасному містобудуванні. Встановлена потреба в організаційному перетворенні існуючого методичного апарату рекреаційного містобудування.
 • Документ
  Організаційно-технологічні основи логістичної оптимізації виробничої програми підприємства з виробництва зовнішніх утеплювачів
  (КНУБА, 2013) Нікогосян, Н. І.; Погорельцев, В. М.; Євдоченко, О. М.
  Стаття відтворює сучасні методики розрахунку оптимальної величини партії виробництва продукції та перспективи застосування економіко-математичної моделі виробничої собівартості одиниці продукції.
 • Документ
  Структура та принципи побудови об’єктно-оріентовної моделі житлової групи будинків
  (КНУБА, 2013) Мамедов, А. М.; Міщенко, О. Д.; Ященко, М. О.
  Розглянуто об'єктно-орієнтований підхід до організації та структуризації містобудівних даннях з метою створення муніципальної геоінформаційної системи для управління містом, представлена методика побудови UML- діаграми класів на прикладі житлової групи будинків.
 • Документ
  Проведення аудитів систем управління якістю
  (КНУБА, 2013) Нестеренко, О. В.
  Розглядаються основні принципи здійснення аудиту, управління процесом аудиту та загальні вимоги до аудиторської діяльності.
 • Документ
  Щодо нормативно-правового забезпечення моніторингу земель в Україні
  (КНУБА, 2013) Малашевський, М. А.; Бугаєнко, О. А.
  Проаналізовано чинне законодавство України за основними положеннями, що стосуються проведення моніторингу та охорони земель.
 • Документ
  Аналітичне дослідження методів виділення контурів на радіолокаційних знімках
  (КНУБА, 2013) Крельштейн, П. Д.; Маліна, І. А.
  Виконано аналітичне дослідження методів виділення контурів на радіолокаційних зображеннях.