Історико-архітектурна спадщина м. Києва у світлі загальноєвропейської практики

Ескіз

Дата

2018

Автори

Коцюбинська, Ольга Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Питання збереження історико-культурної спадщини м. Києва наразі стоїть як ніколи гостро. Більш ніж тисячолітня історія міста із складним нашаруванням різних періодів вимагає впорядкованого та раціонального підходу. Проблемними зонами були і залишаються Поділ, особливо район Поштової площі, історичний ареал міста Ярослава і Володимира. Міжнародні організації культурного сегмента як ЮНЕСКО та ІКОМОС, регулярно фіксують порушення у цій сфері. Наближення українського законодавства до міжнародних норм з охорони культурної спадщини, та ратифікація більшості міжнародних документів ЮНЕСКО та Ради Європи у цій сфері засвідчують позитивні зрушення у цій сфері, та, на жаль практичне їх втілення далеке від завершення

Опис

Ключові слова

історико-культурна спадщина

Бібліографічний опис

Коцюбинська О. О. Історико-архітектурна спадщина м. Києва у світлі загальноєвропейської практики / О. О. Коцюбинська // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 114 - 116. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced