Особливості регіональної політики щодо німецьких колоністів в губерніях Правобережної України (друга половина ХІХ ст.)

Ескіз

Дата

2016

Автори

Криськов, Андрій Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Після реформи 1861 р. Правобережна Україна, особливо Волинська губернія, стала територією-рецепієнтом для іноземних колоністів, в першу чергу – німецького та чеського походження. У даному випадку співпали політико-економічні плани урядових кіл Російської імперії (створення противаги польським поміщикам у вигляді економічно ефективного і лояльного до влади господарства колоністів) та сподівання іноземних поселенців на дешеві землі та пільговий режим господарювання.

Опис

Ключові слова

німецькі колоністи в губерніях Правобережної України, німецькі колоністи, регіональна політика щодо німецьких колоністів

Бібліографічний опис

Криськов А. А. Особливості регіональної політики щодо німецьких колоністів в губерніях Правобережної України (друга половина ХІХ ст.) / А. А. Криськов // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 137 - 141. - Бібліогр. : 26 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset