Ідеологізація як чинник політизації регіонів у сучасній Україні

Анотація
Політизація регіонів, що почала формуватися із приходом до влади екс- Президента Л. Кучми, відіграла негативну роль у розвитку всіх сфер і галузей суспільно-політичного життя держави. Скориставшись тим, що на початку 1990-х рр. у значної частини української спільноти була туга за СРСР і переважала радянська свідомість, комуністи, а з часом соціалісти і соціал- демократи почали ідеологізувати і політизувати українську спільноту. Найбільший успіх вони мали на Півдні і Сході країни, де переважають російськомовні громадяни. Щоб зберегти колишній вплив, посаду, владу, а також статус-кво для російської мови в Україні, вони вдалися до політизації та ідеологізації тих, хто міг їм це забезпечити.
Опис
Ключові слова
ідеологізація, політизація регіонів, кафедра політичних наук
Бібліографічний опис
Зазірна К. І. Ідеологізація як чинник політизації регіонів у сучасній Україні / К. І. Зазірна, С. В. Савойська // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. : зб. матеріалів / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – С. 240-243. - Бібліогр. : 8 назв.