Мотиваційні чинники політичних протестів в Україні

Ескіз

Дата

2018

Автори

Дмитренко, Степан Петрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Кожне суспільство створює свої форми державного устрою та державного правління, особливості суспільного життя та культурного простору, і, з поміж іншого, форми та моделі протестної участі та поведінки. Поняття протест, у його політичному прояві, охоплює достатньо широке коло понять та явищ. До нього відносять заперечення певних принципів політичного життя, незадоволення існуючими порядками чи інститутами влади у цілому, незгоду з конкретним політичним явищем чи діяльністю політика або політичним рішенням, прийнятим певним інститутом влади. Протест може викликати спосіб реалізації певного рішення, і тут скоріше буде незгода не із самим примусом, а з формою його здійснення. Тому феномен політичного чи соціального протесту є, і буде залишатись актуальним політичним явищем та науковою категорією осмислення і розкриття внутрішнього змісту якої завжди потребуватиме глибоких теоретичних розвідок.

Опис

Ключові слова

протест, політичний протест, політична діяльність

Бібліографічний опис

Дмитренко С. П. Мотиваційні чинники політичних протестів в Україні / С. П. Дмитренко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 1 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 183 - 188. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced