Чисельний метод дослідження неізотермічної течії підземних вод при конвективному теплообміні

Ескіз

Дата

2006

Автори

Кононенко, Григорій

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Відомо, що найбільші труднощі при розв’язанні задач планової неізотермічної фільтрації постають при реалізації крайової задачі для рівняння поширення тепла тому, що процес теплопереносу відбувається за допомогою кількох механізмів [1]: зміна температури за рахунок те-плопровідності та міжфазового теплообміну, а також конвективний перенос досягнутих значень температури, причому теплоперенос ко- векцією відбувається в напрямі градієнта напору (тиску), тобто в напрямі нормалі до ізобари в певній точці пласта. Таким чином різницева апроксимація такої задачі має порівняно однаково описувати два по суті різних фізичних процеси. Така схема, яка будується на основі методу розщеплення рівняння на фізичні процеси, була використана нами в працях [2]І[3].

Опис

Ключові слова

тепло- и массоперенос, теплоперенос, геохимическая гидродинамика

Бібліографічний опис

Кононенко Г. М. Чисельний метод дослідження неізотермічної течії підземних вод при конвективному теплообміні / Г. М. Кононенко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 10. - С. 105 - 111. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced