Удосконалення методології дослідження морфологічного складу побутових відходів з урахуванням стратифікації

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Вирішення проблеми управління побутовими відходами насамперед повинно базуватись на ґрунтовному натурному аналізі їх морфологічного складу. Причому важливо проводити дослідження як для міських, так і для сільських населених пунктів для отримання більш достовірних результатів. Метою роботи є удосконалення методологічних підходів до визначення морфологічного складу побутових відходів. Із аналізу літературних даних встановлено, що відсутність в методології досліджень морфологічного складу твердих побутових відходів вимог до репрезентативності результатів дослідження, рівня похибки та єдиних підходів до плану проведення дослідження призводить до неможливості порівнювати між собою результати таких досліджень та знижує їх цінність. У представленій роботі застосовано новий підхід до визначення морфологічного складу побутових відходів. Проведення процесу натурного дослідження морфологічного складу у м. Суми відбувалось у 4 етапи: попередні дослідження, планування вибірки, проведення польових досліджень, оцінка результатів. На прикладі проведеного дослідження показано значимість використання вимог щодо статистичної достовірності результатів. Застосування такого підходу дозволяє уніфікувати результати дослідження та порівнювати окремі результати визначення морфологічного складу між населеними пунктами та за роками.
Опис
Ключові слова
кафедра технології захисту навколишнього середовища та охорони праці, управління побутовими відходами, стратифікація, репрезентативність, вибірка, змішані побутові відходи, solid waste management, stratification, representativeness, sample, mixed household waste
Бібліографічний опис
Сатін І. В. Удосконалення методології дослідження морфологічного складу побутових відходів з урахуванням стратифікації / І. В. Сатін, О. С. Панченко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. М. Трофимчук. – Київ : КНУБА, 2021. – Вип. 4 (40) : жовтень – грудень 2021р. – С. 110 – 120. – Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання