Вплив технологічних факторів на ефективність екранування електромагнітного випромінювання облицювальними матеріалам

Анотація
Розроблена розрахункова методика визначення оптимальної концентрації електропровідного компоненту, при якій вибраний тиск пресування забезпечує досягнення як необхідної загальної ефективності екранування, так і необхідних ефективностей екранування за рахунок відбиття і поглинання електромагнітного випромінювання матеріалом.
Опис
Ключові слова
методика визначення оптимальної концентрації електропровідного компоненту, відбиття і поглинання електромагнітного випромінювання матеріалом, екранування, кафедра фізики
Бібліографічний опис
Краснянський Г. Вплив технологічних факторів на ефективність екранування електромагнітного випромінювання облицювальними матеріалам / Г. Краснянський, І. Азанурян, О. Бесараб // Екологія. Ресурси. Енергія : Міжнародна науково-практична конференція. Секція «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Ефективність. Новітнє проектування та експлуатація»)., Київ, 24-26 листопада / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. - Київ : КНУБА, 2021. - С. 59.