Актуальні виклики при викладанні природничих дисциплін в закладах освіти

Ескіз

Дата

2023

Автори

Паламарчук, Дмитро Анатолійович,
Вальковська, Аліна Олегівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КОМПРИНТ

Анотація

Сучасне викладання природничих дисциплін в закладах освіти повинно бути орієнтованим на інтереси учня, студента, який прагне бути інтелектуально-розвинутим та досягати поставлених цілей. Враховуючи наведені аргументи, постає актуальне питання, популяризації природничих наук серед школярів, що ставить нові вимоги та виклики до сучасних вчителів та наставників. При цьому, успіх педагогічної діяльності залежить від рівня сформованості загальних умінь педагога, зокрема, його організаторських, комунікативних та виразності особистісних якостей.

Опис

Ключові слова

кафедра професійної освіти, актуальні виклики в закладах освіти, природничі дисципліни

Бібліографічний опис

Паламарчук Д. А. Актуальні виклики при викладанні природничих дисциплін в закладах освіти / Д. А. Паламарчук, А. О. Вальковська // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 238 – 241. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset