Criticism of modern architectural theories : lecture notes

Ескіз

Дата

2021

Автори

Timokhin, V. O.
Bulakh, I. V.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

The main features, trends and styles in the development of modern architectural theory and practice are considered. Designed for foreign students studying in the direction of preparation 19 "Architecture and Construction", specialty 191 "Architecture and Urban Planning". Розглянуто основні особливості, напрямки, течії та стилі в розвитку сучасної архітектурної теорії та практики. Призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 19 "Архітектура та будівництво", спеціальність 191 "Архітектура та містобудування".

Опис

Ключові слова

кафедра дизайну архітектурного середовища, сучасна архітектура

Бібліографічний опис

Criticism of Modern Architectural Theories : Lecture notesfor foreign students of the specialty 191 "Architecture and urban planning" branch of knowlendge 19 "Architecture and construction" / V. O. Timokhin, I. V. Bulakh. - Kyiv : KNUCA, 2021. – 92 p. - Bibliogr. : 43 titl.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced