Підходи до формування методів планування світлового середовища міста

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Тези, про які йдеться в статті, потрібно трактувати як формування моделей для розробки методу планування світлового середовища, що враховує вимоги та умови нічного міста. Запропонована модель повинна бути абстрагована і відокремлена від реальних умов, щоб вловити види діяльності, зовнішні взаємозалежності і потенціал освітлення.
Опис
Ключові слова
світлове середовище, структура міста, теоретична модель, орієнтація, естетика, ідентифікація, световая среда, структура города, теоретическая модель, ориентация, эстетика, идентификация, light area, city structure, theoretical model, orientation, aesthetics, identification
Бібліографічний опис
Кліщ О. А. Підходи до формування методів планування світлового середовища міста / О. А. Кліщ, Г. П. Петришин // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 156-162. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання