Вплив соціальних аспектів на формування організації житла

Ескіз

Дата

2014

Автори

Майстренко, К. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто історію розвитку архітектури житла з урахуванням соціальних потреб людини та способу життя в умовах динаміки розвитку суспільства; показано вплив соціальних аспектів на проектування, будівництво та експлуатацію житла; виділено основні соціальні аспекти, які визначають первинні завдання та напрямки розвитку зміни житла.

Опис

Ключові слова

архітектура житла, соціальний аспект, житлова чарунка, трансформація, модернізація, сім'я, науково-технічний прогрес, архитектура жилья, социальный аспект, жилая ячейка, трансформация, модернизация, семья, научно-технический прогресс, architecture of housing, social aspect, the living cell, transformation, modernization, family

Бібліографічний опис

Майстренко К. С. Вплив соціальних аспектів на формування організації житла / К. С. Майстренко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 75-83. – Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset