Стратегія бюджетування проектів розвитку освіти

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто стратегію бюджетування в управлінні проектами; головні елементи програмно-цільового бюджетування проектів розвитку освіти. Наведено основні кроки та етапи бюджетування проектів розвитку, проаналізовано їх позитивні та негативні сторони.
Опис
Ключові слова
державний бюджет, цільова комплексна програма, управління за цілями (MBO), бюджетування проектів розвитку освіти, система збалансованих показників, показники ефективності, комплексні індикатори успіху, ключові показники ефективності (KPI), ключовий показник ризику (KRI), кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Цюцюра М. І. Стратегія бюджетування проектів розвитку освіти / М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 15. – С. 77-80. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання