Механізми регіонального розвитку України в сучасних умовах

Ескіз

Дата

2015

Автори

Кризина, Наталія Павлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Значення механізмів регіонального розвитку України в сучасних умовах політичної трансформації невпинно зростає. Їх становлення і функціонування обумовлюють історико-культурні особливості різних територій України, загальноєвропейські тенденції щодо децентралізації, полярні тенденції інтеграції та дезінтеграції, загальносвітові процеси глобалізації і регіоналізації.

Опис

Ключові слова

регіональний розвиток, механізми регіонального розвитку України

Бібліографічний опис

Кризина Н. П. Механізми регіонального розвитку України в сучасних умовах / Н. П. Кризина // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 387 - 393. - Бібліогр. : 8 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset