Використання інтроформаційного програмування в управлінні командою проекту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Панченко, Володимир Васильович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Для ефективної команди проекту необхідно сприяти формуванню внутрішнього бажання працівників до максимальної відданості цілям проекту, отримуючи при цьому задоволення від власної діяльності. Проведено аналіз методів впливу на команду проекту з описанням сильних і слабких сторін. Описано механізм інтроформаційного програмування команди проекту задля отримання необхідного для проекту результату. Розглянуто використання теорії несилової взаємодії в команді проекту.
Опис
Ключові слова
мотивація, маніпуляція, несилова взаємодія, інтроформація, інтроформаційне програмування, інтроформат, мотивация, манипуляция, несиловое взаимодействие, информационное программирование, интроформат, motivation, manipulation, non-force interaction, introformation, informational programming, introformat, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Панченко В. В. Використання інтроформаційного програмування в управлінні командою проекту / В. В. Панченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2015. – № 23. – С. 86-89. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання