Особливості впровадження організаційних структур проєкту ціннісно-орієнтованого реінжинірингу будівельних підприємств в умовах пандемії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Пузійчук, А.В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Реінжиніринг процесів будівельних підприємств, як будівельно- технологічних, так і управлінських, сприяє підвищенню їх ефективності як окремо, так і галузі в цілому. Це благотворно впливає на будівництво як системотвірну компоненту економіки, розвиток якої сприяє розвитку пов’язаних і споріднених галузей, що призводить до впевненого зростання економічних показників, сприяє підвищенню ВВП України.
Опис
Ключові слова
впровадження організаційних структур проєкту, реінжиніринг будівельних підприємств, ціннісно-орієнтований, пандемія
Бібліографічний опис
Пузійчук А. В. Особливості впровадження організаційних структур проєкту ціннісно-орієнтованого реінжинірингу будівельних підприємств в умовах пандемії / Управління проектами у розвитку суспільства : XVIII Міжнародна конференція. Тема: «Управління проектами в умовах пандемії COVID-19»: тези доповідей, Київ, 15 травня 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Укр. асоціація упр. проектами, Академія упр. проектами ; відп. за вип. С.Д.Бушуєв. – Київ : КНУБА, 2021. – C. 251 - 255. – Бібліогр. : 4 назви.